Veronica Hejdlind skriver om bostadspolitik, hållbarhet och cirkulär ekonomi, om bostaden som social rättighet och vikten av att bygga stad för ett fysiskt aktivt liv.

Veronica Hejdelind

Veronica Hejdelind är chef på Arwidssonstiftelsen. Hon har tidigare bland annat jobbat på Arkdes och Nationalmuseum. Veronica skriver om bostadspolitik, hållbarhet och cirkulär ekonomi, om bostaden som social rättighet och vikten av att bygga stad för ett fysiskt aktivt liv.