Trapphus som inte gör någon glad

Publicerad:

Trånga mörka effektiva trapphus. Vem gör det glad förutom räknenissarna bland byggherrar och byggare?

Är dessa ”brandtrapphus” vad vi nuförtiden kan erbjuda de boende? Är det inte lite märkligt att till och med dagens byggherrar, som bygger bostadsrätter till priser som närmar sig 100 000 kronor kvadratmetern, inte tycker sig ha råd att göra ljusa fina trapphus. I den ekonomiskt svaga perioden mellan första och andra världskriget hade man råd med det. Vad har hänt?

Tre exempel:

Foto: Robert Lavelid
Foto: Robert Lavelid

Nutida trapphus

Ett exempel på ett nutida trapphus i Stockholm som saknar all omsorg om miljö, där material inte är tänkta att gå i förutom när det brinner. Den person som av hälsoskäl råkar vilja gå i trappan eller den som bor på första planet ska tydligen gå i denna människoovänliga miljö.

Foto: Robert Lavelid
Foto: Robert Lavelid
Foto: Robert Lavelid
Foto: Robert Lavelid

Funkistrapphus

Två exempel på trapphus från 1930-talet. Här strålar ljuset in. Hissen ligger i fasad och är glasad rakt igenom. Trapporna och stannplanen är beklädda med kolmårdsmarmor och räckena är omsorgsfullt utformade. Arkitektur helt enkelt. Då hade man tydligen råd med det. Varför är vi så fattiga idag ?

Robert Lavelid är arkitekt SAR/MSA på Fojab

Relaterade blogginlägg

Visa alla blogginlägg
Den goda staden når du på 15 minuter
Bloggar
Publicerad:

Den goda staden når du på 15 minuter

När du har 15 minuter till fots eller på cykel till dina viktigaste platser har du en bra stad. Robert Lavelid skriver om 15 minuters-staden och Paris som god förebild i stadsbyggandet.
Författare:
Robert Lavelid
Slutna kvarter ger god stadsmiljö
Bloggar
Publicerad:

Slutna kvarter ger god stadsmiljö

Kvartersformer har grundläggande betydelse för människors trygghet och tillhörighet, de ska inte reduceras till planestetik i flygperspektiv. Robert Lavelid drar en lans för slutna gårdar.
Författare:
Robert Lavelid
Stad tar tid
Bloggar
Publicerad:

Stad tar tid

Byggande ska vara beständigt över lång tid. Städer är trögrörliga organismer och behöver så vara. Precis som vår mänskliga hjärna tar staden tid på sig att ställa om, skriver Robert Lavelid.
Författare:
Robert Lavelid