Trapphus som inte gör någon glad

Publicerad:

Trånga mörka effektiva trapphus. Vem gör det glad förutom räknenissarna bland byggherrar och byggare?

Är dessa ”brandtrapphus” vad vi nuförtiden kan erbjuda de boende? Är det inte lite märkligt att till och med dagens byggherrar, som bygger bostadsrätter till priser som närmar sig 100 000 kronor kvadratmetern, inte tycker sig ha råd att göra ljusa fina trapphus. I den ekonomiskt svaga perioden mellan första och andra världskriget hade man råd med det. Vad har hänt?

Tre exempel:

Foto: Robert Lavelid
Foto: Robert Lavelid

Nutida trapphus

Ett exempel på ett nutida trapphus i Stockholm som saknar all omsorg om miljö, där material inte är tänkta att gå i förutom när det brinner. Den person som av hälsoskäl råkar vilja gå i trappan eller den som bor på första planet ska tydligen gå i denna människoovänliga miljö.

Foto: Robert Lavelid
Foto: Robert Lavelid
Foto: Robert Lavelid
Foto: Robert Lavelid

Funkistrapphus

Två exempel på trapphus från 1930-talet. Här strålar ljuset in. Hissen ligger i fasad och är glasad rakt igenom. Trapporna och stannplanen är beklädda med kolmårdsmarmor och räckena är omsorgsfullt utformade. Arkitektur helt enkelt. Då hade man tydligen råd med det. Varför är vi så fattiga idag ?

Robert Lavelid är arkitekt SAR/MSA på Fojab

Relaterade blogginlägg

Visa alla blogginlägg
Stad tar tid
Bloggar
Publicerad:

Stad tar tid

Byggande ska vara beständigt över lång tid. Städer är trögrörliga organismer och behöver så vara. Precis som vår mänskliga hjärna tar staden tid på sig att ställa om, skriver Robert Lavelid.
Författare:
Robert Lavelid
En stad ska byggas utav blandning
Bloggar
Publicerad:

En stad ska byggas utav blandning

Om en stad eller stadsdel görs socialt ensidig, genom att rikta sig till en viss grupp eller en viss inriktning, leder det till segregation och motverkar mångfald. Robert Lavelid sjunger funktionsblandningens lov.
Författare:
Robert Lavelid
Ett smycke av elegans och enkelhet 
Bloggar
Publicerad:

Ett smycke av elegans och enkelhet 

Sommarminne: Besöket på Eileen Grays ikoniska villa E-1027 på franska Rivieran. Villan är nu åter öppen för besökare efter en renovering för att få fram ursprungsskicket.
Författare:
Robert Lavelid