Total avsaknad av social bostadspolitik

Publicerad:

Jag blir så trött på allt prat om bostadspolitik och hur vi ska lösa bostadsbristen. Lördagen den 25 mars gjorde Ekots Monica Saarinen en fantastiskt bra och avslöjande lördagsintervju med bostadsminister Peter Eriksson. Slutsatsen är att Sverige trots en röd-grön regering totalt saknar en social bostadspolitik där bostäder skapas även för de resurssvaga.

Som arkitekt med mångårig erfarenhet av att rita bostäder och minst lika många år med att fundera över sambanden inom bostadsbyggandet, håller jag med. Jag har kommit till liknande slutsatser som innebär:

  1. Självklart kan inte något litet investeringsbidrag på två–tre miljarder kronor få fram bostäder till de som verkligen behöver dem. Det är ett spel för galleriet.
  2. De privata byggherrarna bygger naturligtvis bara det som de kan sälja eller hyra ut. Jag lägger ingen värdering i det då det är deras syfte. De bygger för de ”tjocka plånböckerna”. Men vem bygger för de resurssvaga när samhället har abdikerat? Från att ha varit en av de mest subventionerade bostadsmarknaderna i Europa tillhör vi idag en av de minst subventionerade.
  3. Den enskilda faktor som skulle ge bäst effekt är självfallet högre och bättre bostadsbidrag. Men här tycks inget arbete pågå. Bostadsbidragen på fem miljarder kronor är bara en fjärdedel av vad ROT- och RUT-avdragen pumpar ut till lyxrenoveringar och sommarstugor med mera.
  4. Ränteavdraget borde självfallet trappas ned nu när vi har låga räntenivåer.
  5. Prova även ”social”/”affordable housing” som vi i Sverige har stigmatiserat och verkar rädda för. I många andra europeiska länder i Europa fungerar detta som ett bra system för att få fram bostäder till de betalningssvaga. Gäller bland annat Österrike och Nederländerna.
  6. Sedan har vi en, ur internationell synvinkel, oerhört stark oligopolmarknad inom byggområdet. Det är inte så konstigt att vi har de högsta byggpriserna i EU.
  7. Naturligtvis är många av de åtgärder och förslag som snurrar runt i luften från politiker och andra, såsom plantider och kommunala särkrav, enbart en putsning av ytan och ingen lösning på det primära problemet att skapa bostäder för alla.

Robert Lavelid  Arkitekt SAR/MSA

Relaterade blogginlägg

Visa alla blogginlägg
Ut i verkligheten arkitekter
Bloggar
Publicerad:

Ut i verkligheten arkitekter

Teoriernas tid är förbi. För att bygga en beständig och samtidigt förändringsbar stad behöver vi ge oss ut i verkligheten – mät, skissa (på block) och reflektera över vad du ser, skriver Robert Lavelid.
Författare:
Robert Lavelid
Den goda staden når du på 15 minuter
Bloggar
Publicerad:

Den goda staden når du på 15 minuter

När du har 15 minuter till fots eller på cykel till dina viktigaste platser har du en bra stad. Robert Lavelid skriver om 15 minuters-staden och Paris som god förebild i stadsbyggandet.
Författare:
Robert Lavelid
Slutna kvarter ger god stadsmiljö
Bloggar
Publicerad:

Slutna kvarter ger god stadsmiljö

Kvartersformer har grundläggande betydelse för människors trygghet och tillhörighet, de ska inte reduceras till planestetik i flygperspektiv. Robert Lavelid drar en lans för slutna gårdar.
Författare:
Robert Lavelid