Stockholm – kopia av Brooklyn?

Publicerad:

Mycket av dagens stadsbyggande i Stockholmstrakten består av hoppande hus i kvartersform, allt i ett försök att göra en kopia av Brooklyn. Husen är för säkerhets skull bruna.

Visst, redan Jane Jacobs beskrev stadens viktigaste ingrediens som mångfald. Mångfald av människor, mångfald av byggnader från olika tider, mångfald av butiker och verksamheter.

Men denna positiva mångfald kom många gånger just utav att den goda staden byggts varefter, med en mångfald av byggherrar och arkitekter som skapare av dessa hus. Varje arkitekt kanske ritade en eller två portar i husen (20-50 lägenheter) för sin byggherre.

När man nu i stället ska försöka skapa denna mångfald med konstlade höjdskillnader och fasaduttryck som ska ge ett sken av ett Brooklyn blir det gärna lite påklistrat och oäkta. Kryddas det dessutom av att det är samma byggherre för 100-200 lägenheter blir det gärna lite komiskt. Är detta den nya post-postmoderna arkitekturen?

Relaterade blogginlägg

Visa alla blogginlägg
Stad tar tid
Bloggar
Publicerad:

Stad tar tid

Byggande ska vara beständigt över lång tid. Städer är trögrörliga organismer och behöver så vara. Precis som vår mänskliga hjärna tar staden tid på sig att ställa om, skriver Robert Lavelid.
Författare:
Robert Lavelid
En stad ska byggas utav blandning
Bloggar
Publicerad:

En stad ska byggas utav blandning

Om en stad eller stadsdel görs socialt ensidig, genom att rikta sig till en viss grupp eller en viss inriktning, leder det till segregation och motverkar mångfald. Robert Lavelid sjunger funktionsblandningens lov.
Författare:
Robert Lavelid
Ett smycke av elegans och enkelhet 
Bloggar
Publicerad:

Ett smycke av elegans och enkelhet 

Sommarminne: Besöket på Eileen Grays ikoniska villa E-1027 på franska Rivieran. Villan är nu åter öppen för besökare efter en renovering för att få fram ursprungsskicket.
Författare:
Robert Lavelid