Risk för att bostadsbubblan börjar pysa ut

Publicerad:

Nyss hemkommen från en arkitekturdiskussion på kontoret. Något som vi har en gång i månaden ihop med AW. Jag hade valt ämnet ”Är funktionalismen och nymodernismen död? Vad kommer nu?” Ett stort ämne och lite intressant borde man tycka. Och det blev också en spännande diskussion. Men som någon sa – varför slutar alla våra diskussioner i hur vi ska lösa bostadsproblemet? Och visst – det är intressant för det är viktigt av många orsaker för oss arkitekter.

Bostadsbyggandet går som tåget. Hur många gånger har vi inte hört det? Arkitektkontoren dignar under arbetsbörda. Branschrapporten från Sveriges Arkitekter visar på fortsatt positiv utveckling.

Marknaden är glödhet. I höst och förmodligen nästa år kommer det fortsatt att byggas mycket. Men kommer det att ritas lika mycket? De projekt som nu byggs planerades och ritades för något eller några år sedan. Så fungerar processen i vår bransch.

Bostadsbyggandet i Sverige styrs sedan 1990-talet av marknaden. I en marknadsekonomi är det naturligt att man tillverkar varor eller bygger lägenheter så länge det finns avsättning för dem. När efterfrågan minskar avtar viljan att bygga.

Troligen är vi där snart. Vi har under de senaste åren ritat och byggt det som går att sälja eller hyra ut, det vill säga vi bygger och har byggt för dem som kan efterfråga lägenheterna. När de stora orderportföljerna är avklarade, börjar förmodligen den marknaden minska.

Behovet av bostäder är väldigt stort, så det är klart att det kommer fortsätta att byggas, säger kanske någon. Ja, men de som verkligen behöver bostäder har varken råd att köpa eller hyra lägenheterna. Det är låginkomsttagare, ensamstående med barn och våra immigranter och flyktingar. Marknaden kan aldrig klara detta, endast det allmänna. Men någon politisk vilja verkar inte finnas. Även allmännyttans lägenheter hyrs ut till priser som är omöjliga att klara för dessa grupper. Det lilla investeringsstödet hjälper inte mycket här. Så med marknadens logik, varför skulle byggherrarna bygga åt dem som inte kan betala?

I höst och under våren 2018 kommer det byggas mer än på mycket länge. Det finns väldigt mycket som ligger i ”pipen”.  Dessutom är det valår nästa år vilket driver på i sifferjakten.

Men entreprenörer börjar slå i taket när det gäller kapacitet och arbetskraft som ska till för att bygga allt det vi arkitekter har ritat. De kan snart inte få fram tillräckligt med folk. Byggföretaget Veidekke har nyligen skrivit ett par kloka rapporter om bostadsmarknaden som bland annat pekar på en minskad säljtakt. En del byggherrar säger sig märka att det blir lite svårare att sälja lägenheter till de priser de vill ha, rapporterar dagstidningarna. Bostadsrätter börjar marknadsföras med gratis månadsavgift. Lyxsegmentsbyggarna börjar tveka, åtminstone en bit från de centrala delarna av våra städer. Så det skulle inte förvåna mig om vi på arkitektkontoren kommer se ett minskat inflöde av nya projekt. Vi ligger ju oftast först i kedjan.

Ovanstående får mig att dra slutsatsen att det finns risk att det börjar pysa ut lite ur den bostadsbubbla vi lever i. Det är naturligtvis en annan sak om det är enbart negativt. Bra arkitektur i Sverige skapas som bekant sällan i goda tider. Jag vet att jag kan uppfattas som en dysterkvist och hoppas att jag har fel – om inte annat för alla våra duktiga unga arkitekter som sluppit en lågkonjunktur. Men all logik talar för att ”peaken” för oss arkitekter är nu under hösten 2017.

Så jag vill höja ett varningens finger. För skulle det börja pysa ut ur bostadsbubblan är det hög tid att se till att som arkitekt och arkitektkontor inte ha alla ägg i samma (bostads-)korg.

Robert Lavelid, arkitekt SAR/MSA

Relaterade blogginlägg

Visa alla blogginlägg
Den mänskliga dimensionen
Publicerad:

Den mänskliga dimensionen

En mänsklig stad bjuder in fotgängare och cyklister till att på ett säkert och tryggt sätt vistas i stadsrummet. Att satsa på den mänskliga dimensionen i stadsbyggandet kostar inga stora summor pengar och skapar sundare, attraktivare och hållbarare städer, städer där människor trivs.
Författare:
Robert Lavelid reagerar när byggherrar snålar in på arkitekturvärden och på stadsplanering som tar dålig hänsyn till den enskilda människans skala och stadsbyggandets fundamenta.
Robert Lavelid
Stadsbyggande handlar inte om fasader
Bloggar
Publicerad:

Stadsbyggande handlar inte om fasader

Att bygga bra, vackra och välfungerande städer är en viktig uppgift då mer än hälften av jordens befolkning bor i städer. Åsikterna om hur man ska göra är många och varierande. Vi kan inte föra över allt från Paris på 1800-talet till idag, skriver Robert Lavelid.
Författare:
Robert Lavelid reagerar när byggherrar snålar in på arkitekturvärden och på stadsplanering som tar dålig hänsyn till den enskilda människans skala och stadsbyggandets fundamenta.
Robert Lavelid
Marknaden gynnas av den goda staden
Publicerad:

Marknaden gynnas av den goda staden

När vi skapar en god stad, så skapar vi för det mesta bra villkor för de privata fastighetsbolagen. Oftast sammanfaller...
Författare:
Robert Lavelid reagerar när byggherrar snålar in på arkitekturvärden och på stadsplanering som tar dålig hänsyn till den enskilda människans skala och stadsbyggandets fundamenta.
Robert Lavelid