Paris ger 23 cartes blanches åt fantasin

Publicerad:

Paris borgmästare Anne Hidalgo presenterade nyligen resultatet från hennes uppmaning till arkitekter och andra att ta fram projekt utanför normerna. Detta, som hon säger, för att återuppfinna huvudstaden.

Staden tog fram 23 olika tomter eller byggnader, flera av dem dåliga och/eller övergivna. Alla ägda av kommunen.

Hidalgo gick ut med denna uppmaning om ”urbana och innovativa projekt” år 2014. Över 815 förslag kom in. Efter en grov sortering hade man 75 team kvar och en jury per plats utsågs.

Det originella med idén är att arkitekterna måste koppla ihop sig med investerare/byggherrar. Alla de föreslagna tomterna kommer staden också att sälja. Fastighetsbolagen och investerarna fick lämna ett bud på marken eller byggrätten – totalt representerar det ett värde av 1,3 miljarder Euro.

Det handlar inte bara om bostäder utan också om publika projekt som därigenom kan hitta en investerare. Men det viktiga var att släppa fantasin lös. Bland förslagsställarna finns agronomer, kockar, intellektuella och kulturarbetare. Alla sorters förslag kom in: Dansfabrik, ateljeér, Filantropi-lab etcetera. Grönska återkommer ofta som tema. Och det viktiga – det finns investerare bakom, inte bara tomma fantasier.

848679-pershing-mille-arbres-village-sur-le-toitjpg
Sou Fujimotos och Manal Rachdis förslag Milles arbres (Tusen träd).

Ett exempel är förslaget Milles arbres, en flytande by ovanpå på Paris ringled le Boulevard Périférique. Här har arkitekterna Sou Fujimoto och Manal Rachdi föreslagit en ”inverterad pyramid” med bostäder, hotel och kontor som kopplar ihop Paris och Neuilly med en Rue Gourmande för unga kockar. Och dessutom alla dessa träd som givit förslagets dess namn. Investerare är fastighetsbolagen La Compagnie Phalsbourgh och Ogic. I teamet finns självfallet experter inom biodiversitet.

När ska Stockholm våga göra något sådant? Var finns fantasin och kreativiteten här ? I Paris, vars innerstad är själva sinnebilden av den goda staden och av många anses vara färdigbyggd, vågar man ändå prova fantasins krafter. Men man gör det med investerare, inte bara som hugskott från publiceringssugna arkitekter. Projekten kan alltså bli genomförda och bidra till att göra Paris ännu attraktivare.

Jag uppmanar nu Stockholms styre att göra något liknande!

Robert Lavelid Arkitekt SAR/MSA verksam vid Fojab Arkitekter

Relaterade blogginlägg

Visa alla blogginlägg
Stad tar tid
Bloggar
Publicerad:

Stad tar tid

Byggande ska vara beständigt över lång tid. Städer är trögrörliga organismer och behöver så vara. Precis som vår mänskliga hjärna tar staden tid på sig att ställa om, skriver Robert Lavelid.
Författare:
Robert Lavelid
En stad ska byggas utav blandning
Bloggar
Publicerad:

En stad ska byggas utav blandning

Om en stad eller stadsdel görs socialt ensidig, genom att rikta sig till en viss grupp eller en viss inriktning, leder det till segregation och motverkar mångfald. Robert Lavelid sjunger funktionsblandningens lov.
Författare:
Robert Lavelid
Ett smycke av elegans och enkelhet 
Bloggar
Publicerad:

Ett smycke av elegans och enkelhet 

Sommarminne: Besöket på Eileen Grays ikoniska villa E-1027 på franska Rivieran. Villan är nu åter öppen för besökare efter en renovering för att få fram ursprungsskicket.
Författare:
Robert Lavelid