Paris ger 23 cartes blanches åt fantasin

Publicerad:

Paris borgmästare Anne Hidalgo presenterade nyligen resultatet från hennes uppmaning till arkitekter och andra att ta fram projekt utanför normerna. Detta, som hon säger, för att återuppfinna huvudstaden.

Staden tog fram 23 olika tomter eller byggnader, flera av dem dåliga och/eller övergivna. Alla ägda av kommunen.

Hidalgo gick ut med denna uppmaning om ”urbana och innovativa projekt” år 2014. Över 815 förslag kom in. Efter en grov sortering hade man 75 team kvar och en jury per plats utsågs.

Det originella med idén är att arkitekterna måste koppla ihop sig med investerare/byggherrar. Alla de föreslagna tomterna kommer staden också att sälja. Fastighetsbolagen och investerarna fick lämna ett bud på marken eller byggrätten – totalt representerar det ett värde av 1,3 miljarder Euro.

Det handlar inte bara om bostäder utan också om publika projekt som därigenom kan hitta en investerare. Men det viktiga var att släppa fantasin lös. Bland förslagsställarna finns agronomer, kockar, intellektuella och kulturarbetare. Alla sorters förslag kom in: Dansfabrik, ateljeér, Filantropi-lab etcetera. Grönska återkommer ofta som tema. Och det viktiga – det finns investerare bakom, inte bara tomma fantasier.

848679-pershing-mille-arbres-village-sur-le-toitjpg
Sou Fujimotos och Manal Rachdis förslag Milles arbres (Tusen träd).

Ett exempel är förslaget Milles arbres, en flytande by ovanpå på Paris ringled le Boulevard Périférique. Här har arkitekterna Sou Fujimoto och Manal Rachdi föreslagit en ”inverterad pyramid” med bostäder, hotel och kontor som kopplar ihop Paris och Neuilly med en Rue Gourmande för unga kockar. Och dessutom alla dessa träd som givit förslagets dess namn. Investerare är fastighetsbolagen La Compagnie Phalsbourgh och Ogic. I teamet finns självfallet experter inom biodiversitet.

När ska Stockholm våga göra något sådant? Var finns fantasin och kreativiteten här ? I Paris, vars innerstad är själva sinnebilden av den goda staden och av många anses vara färdigbyggd, vågar man ändå prova fantasins krafter. Men man gör det med investerare, inte bara som hugskott från publiceringssugna arkitekter. Projekten kan alltså bli genomförda och bidra till att göra Paris ännu attraktivare.

Jag uppmanar nu Stockholms styre att göra något liknande!

Robert Lavelid Arkitekt SAR/MSA verksam vid Fojab Arkitekter

Relaterade blogginlägg

Visa alla blogginlägg
Ut i verkligheten arkitekter
Bloggar
Publicerad:

Ut i verkligheten arkitekter

Teoriernas tid är förbi. För att bygga en beständig och samtidigt förändringsbar stad behöver vi ge oss ut i verkligheten – mät, skissa (på block) och reflektera över vad du ser, skriver Robert Lavelid.
Författare:
Robert Lavelid
Den goda staden når du på 15 minuter
Bloggar
Publicerad:

Den goda staden når du på 15 minuter

När du har 15 minuter till fots eller på cykel till dina viktigaste platser har du en bra stad. Robert Lavelid skriver om 15 minuters-staden och Paris som god förebild i stadsbyggandet.
Författare:
Robert Lavelid
Slutna kvarter ger god stadsmiljö
Bloggar
Publicerad:

Slutna kvarter ger god stadsmiljö

Kvartersformer har grundläggande betydelse för människors trygghet och tillhörighet, de ska inte reduceras till planestetik i flygperspektiv. Robert Lavelid drar en lans för slutna gårdar.
Författare:
Robert Lavelid