Gestaltningsterapi

Publicerad:

Många arkitekter är vi som har jobbat med gestaltningsprogram i olika projekt, antingen på den kommunala sidan eller som praktiserande arkitekter. Varje detaljplan med självaktning ska innehålla ett gestaltningsprogram.

Mycket, mycket jobb läggs ned på dessa. Fasadmaterial diskuteras, liksom utformning av takfötter, sockelvåningar, färger med mera. Listan kan göras oändligt lång. Ambitionen och avsikten är naturligtvis god. Jag ifrågasätter inte det.

Men vad händer när projekten kommer till bygglovsstadiet ? Kvaliteterna försvinner den ena efter den andra, om man inte skrivit in det i detaljplanens bestämmelsetext. Det räcker inte med att det står lite löst i planbeskrivningen eller i ett separat dokument. Byggherrarna vet att bygglovsavdelningen inte har juridisk formell möjlighet att bestämma vissa saker. Och bygglovssidan har alltför ofta inte varit med när programmen skrevs. Därför blir dessa gestaltningsprogram många gånger en terapeutisk övning utan verkligt resultat.

Vad som behövs är att bygglovssidan är med tidigt i planprocessen så att den är informerad om vad som ska prioriteras i projektet. Samtidigt kan den ge plansidan och godtrogna privata arkitekter råd om hur de bör skriva och hantera dessa uppgifter.

Robert Lavelid är arkitekt SAR/MSA på Fojab

Relaterade blogginlägg

Visa alla blogginlägg
Ut i verkligheten arkitekter
Bloggar
Publicerad:

Ut i verkligheten arkitekter

Teoriernas tid är förbi. För att bygga en beständig och samtidigt förändringsbar stad behöver vi ge oss ut i verkligheten – mät, skissa (på block) och reflektera över vad du ser, skriver Robert Lavelid.
Författare:
Robert Lavelid
Den goda staden når du på 15 minuter
Bloggar
Publicerad:

Den goda staden når du på 15 minuter

När du har 15 minuter till fots eller på cykel till dina viktigaste platser har du en bra stad. Robert Lavelid skriver om 15 minuters-staden och Paris som god förebild i stadsbyggandet.
Författare:
Robert Lavelid
Slutna kvarter ger god stadsmiljö
Bloggar
Publicerad:

Slutna kvarter ger god stadsmiljö

Kvartersformer har grundläggande betydelse för människors trygghet och tillhörighet, de ska inte reduceras till planestetik i flygperspektiv. Robert Lavelid drar en lans för slutna gårdar.
Författare:
Robert Lavelid