Den goda staden når du på 15 minuter

Publicerad:

När du har 15 minuter till fots eller på cykel till dina viktigaste platser har du en bra stad. Robert Lavelid skriver om 15 minuters-staden och Paris som god förebild i stadsbyggandet.

Sedan jag skrev boken ”Koden för en bra stad – Haussmanns Paris” har den franska huvudstaden blivit ännu viktigare som god förebild för stadsbyggande runt om i världen. Efter att professor Carlos Moreno vid Sorbonneuniversitetet lanserade idén om ”La ville en quart d´heure” (15 minuters-staden) har den snabbt spridit sig.

Med en tydlig vision lyckades man skapa en stad som har visat sig kunna anpassas till tidens förändringar och dagens situation.

Robert Lavelid

Morenos bok ”The 15 minute city – a solution for saving our time and planet” beskriver närhet som en av de viktigaste stadsbyggnadsaspekterna, närhet i form av 15 minuters gång- eller cykelavstånd från ens bostad till alla väsentliga servicefunktioner (butiker, restauranter, caféer, hantverkare), till arbete, skola, hälso- och sjukvård samt fritidsaktiviteter – allt ska helst finns inom denna 15 minuters-sträcka.

Konceptet ger färre förflyttningar

Tanken är att därigenom minska antalet förflyttningar och göra sig mer eller mindre oberoende av bilen som kommunikationsmedel, och därmed skapa en mer klimatmässigt hållbar stad. Konceptet har väckt stor uppmärksamhet, främst positiv. Det har också funnits kritik, speciellt i Storbritannien, där näst intill konspiratoriska teorier har gjort gällande att 15 minuters-staden skulle låsa in och kontrollera folk i sina områden. Men, som sagt, konceptet har fått positiv genomslagskraft i de flesta länder och fortsätter att vara en källa i diskussionen om den goda staden.

Jämnt spritt folkliv, närhet och mångfald är förutsättningar för 15 minuters-staden. Foto: Robert Lavelid

I Paris tog borgmästare Anne Hildago upp konceptet i sin återvalskampanj 2020. Det var inte heller oväntat från min sida, då Paris förmodligen är den stad som redan tidigare bäst lever upp till många av de idéer som Carlos Moreno lanserade.

I min bok finns tydliga kopplingar till 15 minuters-staden, även om jag under skrivarbetet inte hade kommit i kontakt med Morenos tankar. Paris symboliserar kanske mer än någon annan stad det goda livet, intensiteten och människors förmåga att njuta.

Det spridda folklivet skapar stadsliv

Det som skiljer ut Paris är hur mycket folk som är i rörelse överallt. Det är det över hela staden spridda folklivet, närheten och mångfalden som är unik och skapar det stadsliv som människor uppskattar och mår bra av. Ingen annan storstad har en så hög och jämnt spridd service och mångfald, så hög tillgänglighet för gående och är så kompakt i sitt bebyggelsemönster, trots många parker och platser av olika storlekar.

Hur blev Paris blev den stad den är i dag? Under ledning av Napoleon III och prefekten Eugène Haussmann planerades och byggdes det moderna Paris upp mellan åren 1853 och första världskriget. Med en tydlig vision lyckades man skapa en stad som har visat sig kunna anpassas till tidens förändringar och dagens situation. Samtidigt har den varit beständig och verkligt hållbar i sina fundamentala delar.

Funktionsblandning och närhet är viktigast

I min bok finns de fysiska kriterier med som bildar koden för en bra stad i form av nio punkter. Funktionsblandning och närhet/tillgänglighet finns här med precis som i Carlos Morenos koncept. Det är säkert de viktigaste anledningarna till att just Paris blev den första staden att applicera 15 minuters-staden.

”Det är en särskild känsla att komma till Paris: man kastar ifrån sig sina tjocka, tunga svenska kläder, besiktigar hastigt hotellrummet, och sedan ger man sig ut på gatorna och erövrar staden. Det inbillar man sig först, men i själva verket blir man helt absorberad och utsugen av staden, kvar blir bara en våt trasa. Det är något särskilt med första kvällen i Paris.” (Ur ”Städernas svall” av Ulf Peter Hallberg och Carl-Henning Wijkmark.)

Robert Lavelid

Avhuggna hörn i kvarteret skapar öppna platser för folkliv. Foto: Robert Lavelid

P.S. Min bok ”Koden för en bra stad – Haussmanns Paris” kom ut i december 2020 på Byggtjänst förlag.

Relaterade blogginlägg

Visa alla blogginlägg
Korta hus ger trivsamma städer
Bloggar
Publicerad:

Korta hus ger trivsamma städer

Korta hus ger småskalighet, vilket gynnar levande bottenvåningar. Att satsa på den mänskliga dimensionen i stadsbyggandet kostar inga stora summor, men skapar städer där människor trivs.
Författare:
Robert Lavelid
Ut i verkligheten arkitekter
Bloggar
Publicerad:

Ut i verkligheten arkitekter

Teoriernas tid är förbi. För att bygga en beständig och samtidigt förändringsbar stad behöver vi ge oss ut i verkligheten – mät, skissa (på block) och reflektera över vad du ser, skriver Robert Lavelid.
Författare:
Robert Lavelid
Slutna kvarter ger god stadsmiljö
Bloggar
Publicerad:

Slutna kvarter ger god stadsmiljö

Kvartersformer har grundläggande betydelse för människors trygghet och tillhörighet, de ska inte reduceras till planestetik i flygperspektiv. Robert Lavelid drar en lans för slutna gårdar.
Författare:
Robert Lavelid