Vi saknar visionen om det goda samhället

Publicerad:

Det är svårt att få fart på en förändring om vi inte är överens om vart det är vi ska. Vår bransch behöver både vision för det klimatvänliga, effektiva och kvalitativa samhällsbyggandet och aktion för att få det att hända, skriver Petra Jenning.

I mars tillträdde jag som ny temaledare inom Smart Built Environment. Området jag ansvarar för heter Innovationer och nya tillämpningar. Där pågår just nu ett arbete för att ta fram förslag på vilka strategiska satsningar som programmet bör genomföra under de närmaste åren.

Smart Built är, som de flesta av innovationsprogrammen, lite till åren. Mogen medelålder kanske man kan kalla det. Det har funnits i åtta år, och kommer att fortsätta i ytterligare fyra år. Då kommer nästa generations ”unga” innovationsprogram vara på gång och ta över stafettpinnen.

De strategiska satsningarna handlar om vad programmet bör fokusera på för att verkligen få fart på innovationer och nya tillämpningar. För att identifiera behoven har jag under våren intervjuat människor till höger och vänster. Jag har försökt hitta en så bred representation som möjligt av kunniga personer inom sektorn, men även några som står utanför och tittar in, då med ett extra fokus på just innovationsprocesser och förändring.

Digitaliseringen snabbar upp

Det har varit superspännande att få samtala med er alla om vad vi som sektor behöver. Om varför digitaliseringen går så långsamt som den gör, men att det ändå känns som att det nu går väldigt mycket fortare än för några år sedan.

Vi har pratat om Smart Builts övergripande mål: Att verka för en effektiv och cirkulär byggindustri; att minska klimatpåverkan i enlighet med Sveriges klimatmål för 2030; och att skapa en byggd miljö som håller en högre kvalitet vad gäller funktionell hållbarhet, estetisk utformning, lång livslängd och robusthet.

Vi måste vara överens om vart vi ska

Ett av de starkaste intrycken jag tar med mig så här långt är något som många har tagit upp på lite olika sätt. En känsla av att utvecklingen är lite riktningslös, att vi innoverar och tänker nytt, vi prototypar och pratar om vikten av förändring. Men att det saknas en gemensam målbild. En gemensam vision om vilket samhälle vi vill bygga.

Hur ser det klimatvänliga, effektiva och kvalitativa samhällsbyggandet ut? Vad ger det för miljöer? Hur jobbar vi?

Vi behöver ta fram mer än innovationer, det krävs även en vision för att komma framåt. Illustrationen av Sofia Fors kommer från Good Guide:Skellefteå, Fojabs bidrag till Visioner i norr.

Det som flera av er har lyft är att det är svårt att få fart på en förändring om vi inte ens är överens om vart det är vi ska. Det finns ett japanskt ordspråk som lyder ”Vision utan aktion är en dagdröm. Aktion utan vision är en mardröm”. Vår bransch behöver både vision och aktion.

Vi har lärt oss massor

Jag har följt Smart Built till och från genom åren, och känner igen mig i beskrivningen. Jag ser det som ett gott tecken för ett program just i medelåldern.

I början var digitaliseringen nog. De flesta av oss hade fullt upp med att förstå vad det innebär. Vilka möjligheter skapades? Vad skulle vi göra annorlunda? Vad skulle vi satsa på? Men i dag höjer vi inte på ögonbrynen åt digitaliseringen. Allt oftare tydliggörs det snarare att det är just ett medel, och inte ett mål i sig.

Givetvis har vi fortfarande lång väg att vandra i att möjliggöra kraften i det digitala, allt från öppna och säkra data, infrastruktur och standarder, till att förändra vår kultur och våra värdekedjor. Men jag blir så glad när det börjar kännas som att vi ju faktiskt har lärt oss massor på den här resan, vi kan oändligt mycket mer idag än när Smart Built startade för åtta år sedan, och nu kan vi verkligen fokusera på vad vi ska använda tekniken till. Vilket är det goda samhället vi gemensamt vill bygga?

Peka på vägar framåt tillsammans

Men jag tänker att det också ligger något större bakom viljan att förstå och enas kring vart vi är på väg. Något bortom Smart Built. För ett år sedan genomförde Arkdes och Rådet för Hållbara Städer den parallella skissen Visioner i Norr. Den handlade just om detta att informativt spekulera kring hur vår gemensamma framtid kan tänkas se ut.

Hur lever en ung person i Skellefteå år 2052? Fojabs bidrag till Visioner i norr.
Förslag på ny användning av en vägbro på E4. Illustration: Sofia Fors, Fojab, för Visioner i norr.

Just nu pågår Malmö in the Making för fullt som en del i Köpenhamns program kring världsarkitekturhuvudstaden 2023. Även där finns en strävan att inkludera fler, lyssna lite noggrannare, titta lite närmre, förstå lite mer och tillsammans peka på vägar framåt. Och jag säger vägar, för jag är alldeles säker på att visionen inte är i singular, utan att framtiden är i plural. Framtiden måste beskrivas som mångfasetterad och intensiv, med massor av vektorer som kan utvecklas åt olika håll. Framtiden är i plural.

Med avstamp från nuet projicerar vi framåt

Så när vi säger att vi behöver en gemensam målbild, så kanske det vi egentligen menar är att vi behöver ett rejält samtal om vart vi är på väg, och vart vi vill vara på väg. Ett samtal där vi kan tillåta oss att med avstamp från i dag projicera framåt. Ett samtal där vi kan utforska hur vår byggda miljö och sektor ser ut och fungerar i en digital och hållbar samhällsbyggnadssektor.

För Smart Built är ett sådant avstamp den samlade mängd kunskap och kompetens, innovationer, piloter, etc som vi har samlat på oss under åtta års tid. Tyvärr har många av de här projekten stannat vid piloter, tester och proof-of-concept. Det vi inte ser hända är en uppskalning av dessa på bred front i sektorn. Och det är en uppskalning som vi verkligen behöver för att klara klimatmålen.

Petra Jenning

P.S. 1. Som del i att identifiera de kommande strategiska satsningarna, och för att förstå hur Smart Built kan stötta i att alla dessa goda idéer ska nå hela vägen så håller vi en workshop nästa vecka. Då vill vi lyssna in vad ni behöver, vad ni ser för utmaningar, och vad ni har för tankar om hur vi får ordentlig fart för att nå ett effektivare, klimatvänligare samhällsbyggande med högre kvalitet i den byggda miljön. Mötet sker digitalt den 13 juni kl. 10–12 och du anmäler dig på smartbuilt.se.

Kom gärna! Jag är nyfiken på att höra vilken vision du bär på. Har du inte möjlighet att vara med, men ändå vill dela med dig av dina tankar så kontakta mig!

P.S. 2. Smart Built är ett av Sveriges 17 strategiska innovationsprogram med finansiering från Formas, Energimyndigheten och Vinnova. Programmets syfte är att driva på innovation och utveckling inom samhällsbyggnadssektorn med digitalisering och industrialisering som medel för förändring.

Relaterade blogginlägg

Visa alla blogginlägg
Fyra röster om AI
Bloggar
Publicerad:

Fyra röster om AI

Hur förhåller vi oss till AI:s påverkan på arkitekturen? När Petra Jenning ser scenariot att med ett knapptryck låta AI leverera ett hus börjar fyra röster inom henne prata om både möjligheter och risker.
Författare:
Petra Jenning
Kan AI hjälpa oss att rädda planeten?
Bloggar
Publicerad:

Kan AI hjälpa oss att rädda planeten?

Vi arkitekter behöver ta aktiv del i AI-utvecklingen. Då kan vi se till att AI används för att skapa rum som både stöttar människans behov i dag och allt liv på den här planeten, skriver Petra Jenning.
Författare:
Petra Jenning
Finns det innovationsledare i Marrakech?
Bloggar
Publicerad:

Finns det innovationsledare i Marrakech?

Vi gör saker för att förstå – reser, skissar, kanske också innovationsleder. Det är när vi står lite vid sidan av och tittar in som vi kan bidra till att skapa ny förståelse, bygga kunskap och därifrån skapa förflyttning, skriver Petra Jenning. Hon tar med sig en ny nyfikenhet på sin egen vardag från en resa i Marrakesh.
Författare:
Petra Jenning