Petra Jenning skriver om en bransch i förändring, och hur digitaliseringen förändrar allt från arkitektens roll till hur byggnader blir till.

Petra Jenning

Petra Jenning är arkitekt SAR/MSA, partner på FOJAB och ansvarig för FOJABcode. Det är en forsknings- och innovationsplattform inom computational design som utforskar de möjligheter som den digitala utvecklingen öppnar upp för arkitekturen. Hon skriver om en bransch i förändring, och hur digitaliseringen förändrar allt från arkitektens roll till hur byggnader blir till.