Studenter ger nya perspektiv

Publicerad:
Inför en frivillig och välbesökt lunchföreläsning om Karlshamns kommuns planprisnominerade arbete med Bevarande- och utvecklingsplanen, ett välkommet initiativ från BTH:s linjeförening Plankan. Foto: Emina Kovacic

Jag kände igen den direkt när jag klev in i den långa korridoren: en välbekant doft av snabbt uppvärmda matlådor, stora (i all hast och oftast i rörigt skick lämnade) ritsalar blandat med svag känsla av en alldeles speciell sorts ångest som enbart en kvarglömd tenta, en oavslutad inlämningsuppgift eller en stor och krävande muntlig projektgenomgång kan framkalla hos en arkitektstudent…

Ett steg genom Blekinge tekniska högskolas korridorer och så var jag tillbaka i nittiotalets Lund, Klas Anshelms karaktäristiska tegelbyggnads korridorer och min sedan länge avslutade arkitektutbildning. Men denna gång i rollen som beställare av studentprojekt.

Det finns få saker som inspirerar så mycket som samarbeten med studenter. Oavsett om det handlar om de projekt kommunen engagerar studenter i genom sommarjobb, kurser vi medverkar i, lunchföreläsningar, ledarskapscaféer, paneldebatter eller spontana samtal upplever jag hur viktigt det är att skapa kontaktytor och tillfällen där kommunal verklighet möter framtida medarbetare.

I många branscher har man länge pratat om employer branding, något som sakta men säkert ”smittar” även de kommunala verksamheterna. I tider då det kan vara svårt att få tag i utbildad arbetskraft är det ännu viktigare att vara en proaktiv arbetsgivare. Genom tidiga möten med studenter har kommuner möjlighet att tvätta bort stämpeln som en medioker arbetsgivare och marknadsföra sig genom att beskriva den komplexitet, variation och obegränsat antal avancerade utmaningar som samhällsplanering på kommunalnivå praktiskt innebär.

I år medverkar min kommun återigen som beställare inom ramen för kursen Organisation och ledarskap där ett trettiotal studenter i fem grupper löser en komplex, verklighetsbaserad stadsbyggnadsuppgift i tre olika skalor, samtidigt som de hanterar en icke självvald projektorganisation och utforskar gruppdynamik i olika skalor. Ett bra upplägg som de kommer att ha nytta av på sina framtida arbetsplatser. För min del innebar kursen en gästföreläsning och medverkan vid mitt- och slutgenomgång som gästkritiker.

I fredags var det dags för den efterlängtade slutgenomgången. Det gick nästan att ta på den nervositet, förväntan, nyfikenhet och kunskapshunger som fyllde rummet då fem ambitiösa förslag slutligen levererades. Som beställare var jag mer än nöjd då samtliga gruppsamarbeten gick över förväntan. Som sista steg i vårt samarbete kommer studenterna att redovisa sina projekt i samband med byggnadsnämndens sammanträde.

Genomgång av årets Karlshamnsbaserade projektuppgift med masterstudenter från Fysisk planering under ledning av Christer Persson och med Tengboms Stellan Fryxell som gästlärare. Foto: Emina Kovacic

Snart kommer jag att kunna blicka tillbaka till vårt samarbete som jag anser vara viktigt ur många olika aspekter.

De flesta människor som läser på högskolenivå undrar vid något tillfälle över om de gjort rätt utbildningsval. Viktigt med tanke på att det är ett beslut som präglar hela ens liv. Genom möten med presumtiva arbetsgivare får studenter på ett tidigt stadium möjlighet att ställa frågor och upptäcka om deras utbildningsval stämmer överens med förväntningar och framtidsdrömmar så att de lättare kan ta beslut om de fortfarande vill fortsätta längs den inslagna banan.

Vi som beställer studenternas arbete får å vår sida en möjlighet att bli ifrågasatta och analyserade utifrån “oförstörda” ögon och utan dold agenda. Under mina tio år som stadsarkitekt har många studentprojekt och examensarbeten genomförts i Karlshamns kommun: medborgardialoger, 3d-studier, bebyggelseinventeringar med flera. Många av studenternas idéer har vi haft praktisk nytta av då de införlivats i översikts- och detaljplaner och andra kommunala utredningar.

Den nyfikenhet, optimism och öppenhet som mina medarbetare och jag mött när vi diskuterat olika projekt med studenter borde alla verksamma arkitekter (och andra yrkeskategorier) ”utsätta” sig själva för med jämna mellanrum.

För det finns något alldeles uppenbart och underbart med högskolevärlden som inte återfinns på så många andra ställen. En känsla som kan vara svår att ta på och beskriva men som alla bör se värde i att behålla genom sitt yrkesverksamma liv: att ingenting är statiskt och förutbestämt och det finns fortfarande all möjlighet att förändra…

Emina Kovacic är arkitekt SAR/MSA och stadsarkitekt i Karlshamn

Relaterade blogginlägg

Visa alla blogginlägg
Danmark inspirerar med blå och gröna rum
Bloggar
Publicerad:

Danmark inspirerar med blå och gröna rum

Min relation till Danmark är lång och kärleksfull. Den började med ambitiösa danska lärare under arkitektutbildningen i Lund, fortsatte med...
Författare:
Emina Kovacic
Hur levandegör vi det demokratiska samtalet i coronatider?
Bloggar
Publicerad:

Hur levandegör vi det demokratiska samtalet i coronatider?

Vi funderade hur vi skulle kunna presentera förslag så att så många som möjligt kan ta del av dem nu när vi inte kan ordna ett öppet samrådsmöte. Då kom vår planarkitekt på en lysande idé.
Författare:
Emina Kovacic