När kulturen invaderar Karlshamn

Publicerad:
Lokstallarna: estetelevernas ambitiösa fotoutställning och spelning Foto: Emina Kovacic

Det är kulturens omslutande och varma famn som läker stadens sår och ger den mening. Det är den som villkorslöst skänker invånarna ett välbehövligt och äkta sammanhang i tider då ensamhet och trygghet är ord på mångas läppar.

En gång om året, precis innan de kalla höstkvällarna gjort sitt intåg, anordnar Karlshamns kommun tillsammans med många olika föreningar manifestationen Kulturnatten. Upplägget innebär att professionella kulturutövare, museer samt ideella föreningar som till exempel hembygdsföreningar och teatersällskap anordnar olika aktiviteter och på så sätt ”tävlar” om kommuninvånarnas och besökarnas uppmärksamhet.

Esteteleverna, författarna, musikerna, konstnärerna, körerna, historieintresserade barn, ungdomar och vuxna intar olika kulturinstitutioner och pop-up scener. De kommer ut i det offentliga rummet och bjuder på en mängd föreställningar. Allt noga genomtänkt och planerat – till invånarnas stora glädje; det finns få evenemang som lyckas locka ut så många kommuninvånare i alla åldrar på stadens gator.

Antalet kulturella händelser utökas för varje år och aktiviteterna tränger allt djupare in i stadens innergårdar, butiker, gallerior, företag och semiprivata kvarter. I takt med att kulturen sprider sig längre och längre ut från de centrala gatorna och offentliga rummen suddar den ut gränsen mellan det privata och det offentliga. Till följd av olika kulturella händelser breddas våra komfortzoner och staden blir plötsligt tillgänglig för många, många fler. Och jag slås av hur den sakta men säkert förvandlas till en bättre upplaga av sig själv, tack vare kulturens mjuka, förstående och vänliga förhållningssätt.

Kulturkvarteret Karlshamn: seniorernas kör uppträder för ett fyrtiotal nyfikna åhörare. Foto: Emina Kovacic

Stora som små lockas till stadens gator, torg och kvarter och det värmer lite extra att se hur äldre invånare möter de yngsta i en och samma kulturupplevelse.

Konst, teater, dans, musik, arkitektur, föreläsningar, ljus- och ljudinstallationer i en kreativ blandning skänker staden den viktigaste dimension av alla – den holistiska. Den som innebär gemenskap, liv, rörelse, gemyt, den som skapar känslan av tillhörighet. Den som främjar integration och själsligt välmående samt erbjuder nya kontaktytor som gör staden till en fantastisk plats att leva på.

Shakespeare i Teatersmedjans tolkning på Stortorget sett från Drottninggatan Foto: Emina Kovacic
Årets programpunkter i rutnätsstaden.

Det känns därför ljuvligt att se stadens shoppinggalleria, tryckerilokal, gator och parker förvandlas till konsertlokaler, banken och butiker bli till konsthallar, torget bli teater! Så skönt att få bekräftat att kulturen är den viktigaste samhällsbäraren som lätt och naturligt kan ”tränga in” i alla andra funktioner i staden. Det blir för mig tydligt med vilken kraft kulturen griper tag i rutnätsstaden och programmerar dess gator, hörn, innergårdar och hus till små och stora kulturrum där alla röster tillåts komma till tals, där alla känner sig välkomna. Hur rutnätets gator förvandlas till korridorer när hela staden blir ett enda stort kulturhus.

För en kväll definieras staden i första hand utifrån sitt innehåll och i andra hand av sina fysiska parametrar. Och visst skulle man kunna tro att en sådan definition är en flyktig företeelse, en känsla som försvinner så snart alla kulturaktörer lämnat sina platser. Men kulturens kraft består i och vilar på alla de insikter och nyfunna infallsvinklar som får oss att öppna, se, känna, förstå och leva. Det som får oss att växa som människor…

På sätt och vis påminner oss den av kultur invaderade staden att det aldrig är enbart ytan som räknas!

I år pågick flera intressanta parallella konstspår. Här skulpturer från en av stadens konstnärer Johnny Martinsson Foto: Emina Kovacic
Traditionell Ljusregatta under Kulturnatten 2018. Foto Mikael Rönndahl

Emina Kovacic är arkitekt SAR/MSA och stadsarkitekt i Karlshamn

Relaterade blogginlägg

Visa alla blogginlägg
Danmark inspirerar med blå och gröna rum
Bloggar
Publicerad:

Danmark inspirerar med blå och gröna rum

Min relation till Danmark är lång och kärleksfull. Den började med ambitiösa danska lärare under arkitektutbildningen i Lund, fortsatte med...
Författare:
Emina Kovacic
Hur levandegör vi det demokratiska samtalet i coronatider?
Bloggar
Publicerad:

Hur levandegör vi det demokratiska samtalet i coronatider?

Vi funderade hur vi skulle kunna presentera förslag så att så många som möjligt kan ta del av dem nu när vi inte kan ordna ett öppet samrådsmöte. Då kom vår planarkitekt på en lysande idé.
Författare:
Emina Kovacic