Lokal journalistik vaktar staden

Publicerad:
Journalister från Blekinge Läns tidning och Sydöstran intervjuar elever på Norrevångsskolan i samband med vårt samarbete kring 3D-printprojektet. Foto: Emina Kovacic
Journalister från Blekinge Läns tidning och Sydöstran intervjuar elever på Norrevångsskolan i samband med vårt samarbete kring 3D-printprojektet. Foto: Emina Kovacic

Som så många andra läste jag Håkan Juholts utmärkta krönika med anledning av att ännu en lokaltidning släckts ned. En sådan krönika borde aldrig ha behövt skrivas.

Som stadsarkitekt i ett litet län och en liten kommun är du en hyfsat offentlig person. När du arbetar med samhällsutveckling är du, vare sig du vill eller ej, ansikte utåt för kommunens viktiga förändringsprocesser som påverkar kommuninvånarnas, besökarnas och företagens vardag. Och även om det är tydligt att du tillsammans med dina kollegor och medarbetare enbart arbetar med att verkställa redan fattade politiska beslut är du i allmänhetens ögon ofta den som förväntas stå till svars för dessa beslut.

Mina motsvarigheter i andra kommuner känner säkert igen sig i den beskrivningen. Att stå i offentlighetens ljus är något du kan gilla i mer eller mindre hög grad men det är aldrig något du kan välja bort som kommunanställd! Detta av den enkla anledningen att du har hela kommunens befolkning som din arbetsgivare.

Att representera det offentliga i olika sammanhang, att vara en länk mellan allmänheten och beslutsfattare och bidra till öppenhet och transparens dem mellan ser jag därför som en oerhört viktig och priviligerad del av stadsarkitektens uppdrag. Ett uppdrag som skulle försvåras betydligt – om inte helt omöjliggöras – vid avsaknad av extern, oberoende och fackmannamässig granskning. Ett alternativ där viktiga beslut istället fattas i slutna rum utan någon insyn från länets journalister och därmed även allmänheten känns inte som ett valbart alternativ. Inte om processer vi ansvarar för även fortsättningsvis ska kunna betecknas som demokratiska.

Därför måste vi som arbetar i det offentliga fortsätta med att vara tillgängliga och tillmötesgående, värna om och stödja den oberoende och professionella journalistik som länets dagstidningar, lokalradion och vår lokala tv-redaktion dagligen representerar! Vara noga med hur viktigt det är att uppskatta dem lika mycket när de rapporterar om motstående synpunkter, överklaganden och JO-anmälningar som när vi klipper band, får priser och firar framgångar. Se dem som den nödvändiga livsnerv, det objektivitets- och sanningsfrämjande filter och den oersättliga förutsättning för transparens i olika demokratiska processer som de så väl bevakar, ständigt minskade resurser till trots. Processer där varje särintresse med deras hjälp tillåts möta sin kritiska massa!

Vi måste vara medvetna om att så länge vi bidrar till att stabilisera dessa plattformar, där olika åsikter och världsbilder fortfarande tillåts komma till tals och mötas, bidrar vi inte enbart till att göra vår egen röst hörd utan även till att vår världsbild förändras och utvecklas i takt med sin samtid.

Så var noga med att underlätta journalisternas arbete genom att vara tillgänglig, svara på frågor även – läs ”allra helst” – då de känns obekväma. För i samma stund som du slutar efterfråga kritiskt granskad information och själv börjar undvika obekväma samtal har du inte enbart gjort samhället mindre demokratiskt. Du har även själv bidragit till att släcka en lampa!

Emina Kovacic är arkitekt SAR/MSA och stadsarkitekt i Karlshamn

Relaterade blogginlägg

Visa alla blogginlägg
Danmark inspirerar med blå och gröna rum
Bloggar
Publicerad:

Danmark inspirerar med blå och gröna rum

Min relation till Danmark är lång och kärleksfull. Den började med ambitiösa danska lärare under arkitektutbildningen i Lund, fortsatte med...
Författare:
Emina Kovacic
Hur levandegör vi det demokratiska samtalet i coronatider?
Bloggar
Publicerad:

Hur levandegör vi det demokratiska samtalet i coronatider?

Vi funderade hur vi skulle kunna presentera förslag så att så många som möjligt kan ta del av dem nu när vi inte kan ordna ett öppet samrådsmöte. Då kom vår planarkitekt på en lysande idé.
Författare:
Emina Kovacic