Landskrona – underdog som vänt en nedåtgående spiral

Publicerad:
Nytt möter gammalt i Landskrona - lyckad integrering av ny form-, material- och proportionsmässigt anpassad bostadsbebyggelse och hotell i ett centralt och attraktivt läge. Till vänster Hotell Öresund Konferens och Spa samt bostadskomplex ritat av Jais arkitekter, byggnadsår 2018. I fonden den nya stadsdelen Nyhamn, till höger Stadshuset av Sten Samuelsson och Inge Stoltz, byggnadsår 1976, allt vackert inramat med en funktionell och väl gestaltad strandpromenad som ter sig inbjudande även under en grå oktoberdag. Foto: Emina Kovacic
Nytt möter gammalt i Landskrona – lyckad integrering av ny form-, material- och proportionsmässigt anpassad bostadsbebyggelse och hotell i ett centralt och attraktivt läge. Till vänster Hotell Öresund Konferens och Spa samt bostadskomplex ritat av Jais arkitekter, byggnadsår 2018. I fonden den nya stadsdelen Nyhamn, till höger Stadshuset av Sten Samuelsson och Inge Stoltz, byggnadsår 1976, allt vackert inramat med en funktionell och väl gestaltad strandpromenad som ter sig inbjudande även under en grå oktoberdag. Foto: Emina Kovacic

På Plan- och byggdagen i Skåne fick jag möjlighet att höra värdkommunen Landskronas kommunalråd, dess bostadsbolag och stadsbyggnadschef berätta om aktuella projekt och om kommunens imponerande förändringsarbete. En intressant stadsvandring gav inblick i centrala Landskrona och faktiska förändringar staden genomgått.

Det var minst 20 år sedan jag var i Landskrona sist. Ett kort besök i staden som på den tiden brottades med en hel del sociala utmaningar som hög arbetslöshet, oansvariga fastighetsägare och nedåtgående trend vad gäller handel och nya etableringar. Min oplanerade bekantskap med Landskrona uppstod i samband med ett kort besök till en bekant under studietiden. Jag minns den vackra staden vid vattnet, Citadellet, det ståtliga rådhuset, den vackra parken… men också ett relativt folktomt centrum som verkade kämpa hårt i syfte att leva upp till sin ståtliga och imponerande kulturhistoriska inramning.

Varsamt placerad och omsluten av den vackra parken är konsthallen av Fritz Jaenecke och Sten Samuelsson (byggnadsår 1963) en äkta modernistisk pärla. Foto: Emina Kovacic
Varsamt placerad och omsluten av den vackra parken är konsthallen av Fritz Jaenecke och Sten Samuelsson (byggnadsår 1963) en äkta modernistisk pärla. Foto: Emina Kovacic
Det ståtliga och väl definierade Rådhustorget i Landskrona. Foto: Emina
Det ståtliga och väl definierade Rådhustorget i Landskrona. Foto: Emina Kovacic

För oss som inte bodde där var det som om ett osynligt, kompakt täcke av fördomar och förutfattade meningar då omgav staden och hindrade förändringen av dess självbild. För precis som för människor så kan det vara svårt och kreativitetshämmande, på gränsen till destruktivt, för en stad eller kommun att under relativt lång tid spegla sig i andras, många gånger bristande, kunskaper och felaktiga uppfattningar om en själv! För förr eller senare riskerar dessa att bli en självuppfyllande profetia.

Hans Lindströms satirteckning. En del av kommunens projekt från 2011 ”Myter och sanningar om Landskrona” – ett projekt som önskade slå hål på de myter och fördomar som då omgav staden.
Hans Lindströms satirteckning. En del av kommunens projekt från 2011 ”Myter och sanningar om Landskrona” – ett projekt som önskade slå hål på de myter och fördomar som då omgav staden.

Det kändes därför överraskande, imponerande och optimismframkallande att uppleva Landskrona idag. Numera andas staden nybyggaranda, öppenhet och en speciell sorts självförtroende. Ett självförtroende som du endast kan föräras när du kämpat hårt och länge ur något din omvärld bedömt som tydligt underläge. För det har hänt mycket positivt i staden under de senaste tio åren!

Townhouse i centrala Landskrona . Byggnadsår: 2009. Arkitekter: Jonas Elding och Johan Oscarsson. Foto: Emina Kovacic
Townhouse i centrala Landskrona . Byggnadsår: 2009. Arkitekter: Jonas Elding och Johan Oscarsson. Foto: Emina Kovacic

Vilka förändringar genomfördes under de åren Landskrona sakta men säkert vände en negativ trend? Det jag fann intressantast är bildandet av bolaget Landskrona stadsutvecklings AB, där både privata och kommunala bostadsbolag och fastighetsägare ingår. Genom att medvetet arbeta med balans i upplåtelseformer, stopp för oseriöst fastighetsägande, balanserad inflyttning, segregationsmotverkande åtgärder, samordnad myndighetsutövning, gemensam uthyrningspolicy och riktade insatser i särskilt utsatta lägen lyckades bolaget öka upplevd trygghet inom sitt byggbestånd och hela tiden skapa bättre förutsättningar för fortsatt utveckling!

Det känns därför både rätt och rättvist att se hur bra det går för Landskrona idag! 20 år senare framstår denna vackra stad i ett helt nytt framåtblickande ljus där kultur, arkitektur och nödvändig insikt om sociala aspekters påverkan på fysiska strukturer och vice versa resulterat i uppfriskande klädsam kaxighet och en sund och eftersträvansvärd förnyelsevåg. Det har byggts mycket i Landskrona. Den sedan tidigare övermättade hyresrättsmarknaden har nu kompletterats med bostadsrätter, något som skapat den balans som behövts för att kommunen ska uppnå bättre ekonomi, öka centrumhandel och därmed kunna locka ännu fler etableringar. Och även om det finns de som anser att kommunen genomgår gentrifiering så måste jag säga att få kommuner kan vara berättigade att påstå något sådant! Sedan 1990-talet har Landskrona varit en av de kommuner som tagit emot flest representanter från de svaga grupperna. Något som inte hade drabbat kommunen lika mycket ekonomiskt om övriga kommuner i länet hade visat lika mycket ansvar. Det känns därför både befogat och nödvändigt när staden ändrar strategin då en sådan balans är till gagn för alla grupper i kommunen.

Sociala utmaningar existerar inte enbart i Landskrona, men här finns en partiöverskridande överenskommelse, en självinsikt, modig och tydlig styrning, medborgarvänlig prioriteringsstrategi, genomtänkt stadsplanering, viljan att bidra till god arkitektur, konst och kultur, kreativt samarbete mellan kommunala bostadsbolagen och privata fastighetsägare. Dessa, i tid och rum, välkomponerade satsningar har inte enbart stärkt och utvecklat kommunens svaga punkter utan blivit sann förebild för andra kommuner att ta efter!

Stadsbyggnadschef Johan Nilsson berättar engagerat om några av de intressanta projekt som just nu är aktuella i Landskrona kommun (som förra året välförtjänt tävlade om titeln årets arkitekturkommun). Foto: Emina Kovacic
Stadsbyggnadschef Johan Nilsson berättar engagerat om några av de intressanta projekt som just nu är aktuella i Landskrona kommun (som förra året välförtjänt tävlade om titeln årets arkitekturkommun). Foto: Emina Kovacic

Själv är jag både tacksam och glad över möjligheten att få höra om kommunens ihärdiga och inspirerande arbete! Att påminnas om varför det är så lätt att både älska och respektera en ”underdog”! Av den enkla anledningen att vi vet att det krävs minst dubbelt så mycket mod, dubbelt så mycket hårt arbete, dubbelt så mycket engagemang, uthållighet och vilja att vända en negativ trend när många tycks tro att du sedan länge är borträknad.

Landskrona har inte enbart lyckats vända en nedåtgående spiral. Kommunen har blivit en viktig förändringsambassadör och förebild för hur viktigt det är att våga tro på egen kraft och satsa hela vägen. Allra helst när vissa verkar tro att det inte finns några lösningar kvar!

Emina Kovacic är arkitekt SAR/MSA och stadsarkitekt i Karlshamn

”Venus” 1998 av Lena Lervik, samtida konst i Kaptensgårdens fina skulpturpark. Foto: Emina Kovacic
”Venus” 1998 av Lena Lervik, samtida konst i Kaptensgårdens fina skulpturpark. Foto: Emina Kovacic

P.S. Plan- och byggdagen i Skåne är en årlig träff då SLU och de skånska kommunernas arkitekter och planerare träffas för att nätverka och diskutera aktuella frågor. Ett välbesökt forum där aktuella ämnen belyses ur både praktisk och akademisk synvinkel. Årets värdkommun Landskrona och temat arkitektur lockade mer än 150 engagerade deltagare. Jag var inbjuden för att berätta om hur Karlshamns kommun arbetar med arkitekturfrågor.

Relaterade blogginlägg

Visa alla blogginlägg
Danmark inspirerar med blå och gröna rum
Bloggar
Publicerad:

Danmark inspirerar med blå och gröna rum

Min relation till Danmark är lång och kärleksfull. Den började med ambitiösa danska lärare under arkitektutbildningen i Lund, fortsatte med...
Författare:
Emina Kovacic
Hur levandegör vi det demokratiska samtalet i coronatider?
Bloggar
Publicerad:

Hur levandegör vi det demokratiska samtalet i coronatider?

Vi funderade hur vi skulle kunna presentera förslag så att så många som möjligt kan ta del av dem nu när vi inte kan ordna ett öppet samrådsmöte. Då kom vår planarkitekt på en lysande idé.
Författare:
Emina Kovacic