Dags att lyfta inredningsarkitekturen i kommunala projekt

Publicerad:
Pall och fåtölj från serien Oppo. Design Stefan Borselius, producent Blå Station, underleverantör Möbelform i Blekinge. Foto: Jason Strong
Pall och fåtölj från serien Oppo. Design Stefan Borselius, producent Blå Station, underleverantör Möbelform i Blekinge. Foto: Jason Strong

Idén att göra något på temat design och inredningsarkitektur föddes i samband med Arkitekturdagarna i Malmö då jag lyssnade på representanter från Sveriges Arkitekters akademi för inredningsarkitektur. De berättade engagerat om utbildningarnas ställning och yrkets framtida förutsättningar. Inlägget pekade på en rad olika utmaningar.

I min roll som stadsarkitekt har jag genom åren haft möjlighet att studera beställarnas förhållningssätt i såväl privata som kommunala projekt av större dignitet. Det har varit självklart att lyfta och förmedla för externa parter att arkitektur alltid ska ses i ett sammanhang där hantering av landskap och inredning är lika viktigt som själva byggnaden. Det är tyvärr långt ifrån självklart för alla. Därför kan vi fortfarande se projekt där pengarna tar slut under projektets gång och landskaps- och inredningsarkitektur offras på vägen.

Fortfarande kan vi bevittna hur kunniga, välrenommerade arkitekter byts ut mot otillräckliga substitut för att beställaren jobbar med andra ”arkitekter” inne i byggnaden. Oftast med ett över tid, mindre hållbart och gestaltningsmässigt genomtänkt och tilltalande resultat som följd. Själva inredningsupplägget och designvalet som skulle kunna göra projektet fullkomligt uteblir därmed.

Trots att ekonomin oftast används som ursäkt för sämre val är det lätt att förstå att det i längden är både mera ekonomiskt och långsiktigt hållbart att satsa på kvalitet. Min uppfattning är att vi därför måste bli bättre som kår på att lyfta inredningsarkitektur och design, även vi som själva inte arbetar med det dagligen! Ställa oss frågan vad var och en av oss kan göra för att allmänheten ska veta vad Bruno Mathsson eller Gunnar Asplund betytt för svensk design och arkitektur… på hemmaplan och ute i världen. Tveka inte att snegla på vårt grannland Danmark och danskarna, som har fått stolthet över Arne Jacobsen, Verner Panton och pH-lampan naturligt med modersmjölken oavsett uppväxt eller utbildningsbakgrund… Här har vi mycket att lära.

Genom att lyfta ung svensk design även utanför stora möbelmässor och utställningslokalernas finrum skapar vi större förståelse, respekt, kunskap och efterfrågan för inhemsk design. Vi sår ett frö av stolthet som fungerar som självbärande allmänbildande ambassadörskap, samtidigt som fler människor lär sig mera om design och inredningsarkitektur.

I samband med Arkitekturveckan i vår kommun visade det sig att Möbelform i Blekinge, ett möbelföretag i Karlshamn, i många år framgångsrikt och i det tysta samarbetat med några av Sveriges mest renommerade möbelproducenter. Något jag inte känt till trots många år i kommunens tjänst… Pinsamt, tyckte jag!

Idén föddes därmed att att skapa kontaktyta där högskolan, vårt lokala företag och den väl etablerade möbelproducenten kan mötas. Möbelform i Blekinge, Blå Station och Konstfacks rektor och lärare ställde sig positiva till idén. Det landade i en spontan mindre studenttävling som enbart riktar sig till studenter på Konstfack.

Arkitekt SAR/MSA Thomas Sandell, designer Lisa Hilland och Blå Stations vd Johan Lindau tackade ja till att sitta i Juryn. Tävlingsvinsten är en prototyp tillverkad av Blå Station och Möbelform i Blekinge. Vinsten sponsras av byggföretaget JSB construction. Övriga förslag kommer att ställas ut och publiceras i samband med Arkitekturveckan 2020 i Karlshamn. Nu hoppas vi på stort intresse!

Emina Kovacic är arkitekt SAR/MSA och stadsarkitekt i Karlshamn

P.S. Designtävlingen för Konstfacksstudenter sjösattes och presenterades för eleverna i december. Mer info

P.S.2. Vi har inte ambitionen att facilitera processer som krockar med Sveriges Arkitekters tävlingsverksamhet, utan vill snarare ge studenterna en möjlighet att närma sig ”verkligheten” och framtida arbetsgivaren redan under studietiden.

Relaterade blogginlägg

Visa alla blogginlägg
Danmark inspirerar med blå och gröna rum
Bloggar
Publicerad:

Danmark inspirerar med blå och gröna rum

Min relation till Danmark är lång och kärleksfull. Den började med ambitiösa danska lärare under arkitektutbildningen i Lund, fortsatte med...
Författare:
Emina Kovacic
Hur levandegör vi det demokratiska samtalet i coronatider?
Bloggar
Publicerad:

Hur levandegör vi det demokratiska samtalet i coronatider?

Vi funderade hur vi skulle kunna presentera förslag så att så många som möjligt kan ta del av dem nu när vi inte kan ordna ett öppet samrådsmöte. Då kom vår planarkitekt på en lysande idé.
Författare:
Emina Kovacic