Arkitekturens roll är att välkomna

Publicerad:
Vy mot Tjärös entrébrygga och de nya byggnaderna vars gavlar skymtar diskret nedanför berget till vänster om det äldre huset. Byggnadernas väl genomtänkta och omsorgsfulla placering inkräktar inte på de viktiga siktlinjerna och smälter väl in i öns variationsrika topografi. Foto: Emina Kovacic

I halva mitt liv har jag varit en typisk storstadsmänniska. Och även om jag fortfarande älskar att upptäcka nya städer, tränga mig fram längs livfulla strandpromenader, torg och gågator påminns jag ofta om hur viktigt det är att hålla levande och utveckla kontakten med naturen, att med jämna mellanrum ”utsätta sig” för lugnet och för tystnaden.

Därför älskar jag kontraster: att ena dagen supa in storstadskulturen och iaktta människor i rörelse för att nästa dag koppla av själv i skogen eller skärgården med vinden och fåglarna som enda sällskap. Och skärgården … den är, trots 16 år i Blekinge, fortfarande en outforskad kärlek.

Vissa av platser i skärgården besöker jag året runt, andra längtar jag till under vinterhalvåret. En av sådana platser jag gärna återvänder till på senvåren, efter en lång och segdragen vinter, är Tjärö, en drömlik ö i Hällaryds skärgård i Blekinge. En ö som trots sin storlek (naturreservatet 306 hektar stort, varav 83 hektar är land) erbjuder många valmöjligheter för olika människor och sinnesstämningar: tystnad och meditation på våren och hösten, rikt socialt liv, sol, bad och båtliv sommartid. Alla som har haft förmån att besöka Tjärö under olika årstider har haft möjlighet att uppleva och uppskatta dessa tydliga och färgstarka kontraster.

Det är som om öns naturligt isolerande ställning i förhållande till fastlandet ytterligare förstärker känslan av landsbygd, en landsbygd som här upplevs som tydlig och äkta. Kanske just för att förändringens vindar oftast har svårare att hitta ut till en ö. På många sätt upplevs tiden ha stått still på Tjärö. Känslan av att du gästar ett kapitel i Astrid Lindgrens bok när du vandrar på ön är ofrånkomlig. Oavsett om du går längs de, till synes oändliga, av hävd formade stigarna, de perfekt slipade stenformationerna,  bland noga placerade röda hus med vita knutar, utmed gamla stenmurar eller söker skugga under stora ståtliga ekar är känslan att du rör dig i en genuin, historiskt intressant miljö. Det blir för mig uppenbart hur viktigt det är att landskapets karaktär inte förändras, då det är den som tillsammans med många ursprungliga gårdar och hus stärker och verifierar berättelsen om Tjärö. De väderberoende skiftningar som speglar sig i havet och byggnaderna gör att du alltid upptäcker något nytt här!

Tjärö naturreservat som ligger i Karlshamns kommun bildades 1979. Det är en del av Unescos biosfärområde Blekinge arkipelag (fick utnämningen i juni 2011) och EU:s ekologiska nätverk Natura 2000. Ön har varit bebodd sedan 1600-talet och sista bonden sålde den 1939. Sedan dess har Tjärö drivits som en turistanläggning viktig för det rörliga friluftslivet. Foto: Emina Kovacic

Omgiven av holmar och skär, ett kulturlandskap präglat av bete, ädellövskog, häll- och ekhagmarker, enbuskar, inramat av vackra stenmurar och finslipade klippor och block representerar Tjärö mer än väl en typisk blekingsk skärgårdsmiljö. Med sin varierade topografi, intressanta historia och många välbevarade hus från flera olika perioder uppmuntrar den oss till upptäcktsfärd och erbjuder något vi tyvärr inte kan förvänta oss av många platser idag: att uppleva äkta natur i ett välbevarat kulturhistoriskt sammanhang. För Tjärö har varit bebodd sedan 1600-talet: sjömän och jordbrukare har satt sin prägel på ön liksom Svenska turistföreningen som ägde ön från 1939 fram till 2008 då den återigen blev privatägd.

Tjärös bebyggelsebestånd består idag av mangårdsbyggnader, hus ditflyttade från Karlshamn och sentida tillägg som konferensbyggnaden, kafé och reception samt restaurang. Då turistanläggningen erbjuder allt från konferenslokaler och hotellrum till enklare boendeformer, bad-, kajakpaddlings- och grillmöjligheter upplever du tydligt att här finns en blandning av alla sorters aktiviteter.

Midsommarfirande 2016. Oavsett om du tältar, bor i din segelbåt eller i något av de nyuppförda hotellrummen, paddlar kajak eller åker båt dit över dagen med egen matkorg är du välkommen!  Foto: Tjärö drift
Tjärö maj 2018 (innan säsongen drar igång): kafé, reception och restaurang vid Maraviken uppfördes 2016 och fick Karlshamns kommuns stadsbyggnadspris. De nya byggnaderna bildar tillsammans med det förenande soliga trädäcket och trappan ner till vattnet en ny välkomnande entré till ön. Genom att dela upp restaurangbyggnaden i tre mindre, mot havet gavelvända volymer, framstår byggnaden mindre än den egentligen är. Byggherre: Örjan Johansson, arkitekt Peter Fogelberg. Foto: Emina Kovacic

Nu när öns senaste satsningar testats under förra sommaren hörs enbart positiva kommentarer. Tjärös nya ägare har verkligen lyckats fånga och utveckla platsens själ. Lika mycket genom spännande, respektfulla arkitektoniska tillägg, dess skala och materialval som visar hänsyn till sitt kulturhistoriska sammanhang, som genom byggnadernas väl studerade, varsamma placering i landskapet. Det är uppenbart hur de nya husen underordnat sig öns topografi, befintliga bebyggelsestrukturer och viktiga punkter som erbjuder utblickar mot havet. Genom tydlig och inkluderande utformning som tar vara på rörelsemönster och de olika besökarnas behov skapar detta projekt en välbehövlig entré till en av Blekinge skärgårds finaste öar. 1800-talsbyggnaderna har getts ett lyft genom en varsam funktionsanpassad renovering och ombyggnad.

En långpromenad på Tjärö är en vandring i tid och rum, en lektion i svensk historia där du fortfarande ser spår av det förflutna i landskapet, i byggnaderna, längs stigarna… Den bevisar tydligt att det nya inte behöver stå i vägen för det förgångna utan istället bidra till att förlänga och förstärka berättelsen om fiskaren, jordbrukaren, turisten. Foto: Emina Kovacic

Något annat Tjärö påtagligt påvisar är att varje byggherre inte enbart är den ekonomiska värdeskaparen utan även samhällsbyggaren och historiebäraren. Och vad gäller samtida arkitektoniska tillägg, något vi diskuterar livligt idag, visar Tjärö att arkitektur är så mycket mer än sin form: sitt trädäck, sina två hus och en lång funktionsanpassad och tillgänglig brygga. Den visar att arkitekturens roll är lika mycket att välkomna, visa vägen, förena och sudda ut gränser över hav och land, stad och landsbygd, socioekonomiska förutsättningar och genom tiderna.

Därför uppskattar jag Tjärö.

Emina Kovacic är arkitekt SAR/MSA och stadsarkitekt i Karlshamn

Kontrasternas Tjärö. Foto: Emina Kovacic

Relaterade blogginlägg

Visa alla blogginlägg
Danmark inspirerar med blå och gröna rum
Bloggar
Publicerad:

Danmark inspirerar med blå och gröna rum

Min relation till Danmark är lång och kärleksfull. Den började med ambitiösa danska lärare under arkitektutbildningen i Lund, fortsatte med...
Författare:
Emina Kovacic
Hur levandegör vi det demokratiska samtalet i coronatider?
Bloggar
Publicerad:

Hur levandegör vi det demokratiska samtalet i coronatider?

Vi funderade hur vi skulle kunna presentera förslag så att så många som möjligt kan ta del av dem nu när vi inte kan ordna ett öppet samrådsmöte. Då kom vår planarkitekt på en lysande idé.
Författare:
Emina Kovacic