Jury och bedömningskriterier

Jurygruppernas arbete utgår ifrån Sveriges Arkitekters definition av bra arkitektur. I filmen kan du se hur det går till när jurymedlemmar väljs ut och hur de arbetar.

Videon kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube.com. Genom att visa videon godkänner du att cookies sparas från Youtube.com enligt deras villkor.
Gå till videon på Youtube.com
Jurymedlemmar beskriver processen bakom arbetet med Sveriges Arkitekters priser.

Varje jury består av fyra–sex sakkunniga personer – arkitekter, konstnärer och journalister som utses av förbundets medlemmar. Jurygrupperna väljer ut intressanta objekt bland inkomna förslag från branschaktörer och allmänheten och granskar dem noggrant på plats.

De bedömer först helhetsintrycket, som hur de landar på platsen, hur skalan bryts ner för att harmonisera med omgivningen, fasadens utseende liksom hur man närmar sig det som ska bedömas – huset, parken, torget eller interiören. Alla kvaliteterna vägs samman när de nominerade till priset och juryn utser till sist en vinnare.

En kort bra beskrivning är en viktig del för att kunna förstå dina och dina kollegornas utmaningar – bifoga fotografier som ger en tydlig bild av projektet och gärna speglar dess omfattning. Lägg lite extra krut på att fånga juryns intresse i den första gallringen.

Ulrika Nero, jurysekreterare för inredningsarkitekturpriset Guldstolen.

Vi frågade Ulrika Nero, jurysekreterare för inredningsarkitekturpriset Guldstolen på Sveriges Arkitekter, hur juryns arbete går till när de letar efter årets bästa inredning och om hon hade några tips i vad du ska tänka på när du föreslår dina projekt.

Hur går processen till från det att jag föreslår ett projekt till att ni utser en vinnare?

Projekten som skickats in bedöms av juryn i en första omgång. Juryn kan också kontakta förslagsställaren för att få kompletterande information. Därefter sker studiebesök av ett antal projekt, oftast med både arkitekten och beställaren närvarande. Då reser jurymedlemmarna runt i landet under intensiva dagar för att hinna med så många besök som möjligt.

Juryns jobb är att utifrån uppställda kriterier bedöma inredningarna. Det sker genom livliga diskussioner, både under resorna och vid efterföljande möten där målet är att enas om tre till fyra projekt som blir nominerade. Samtalen fortsätter till dess att juryn även har ringat in vem som tar hem priset. Målet är alltid att juryn ska vara enig i sina beslut.

Vad letar juryn efter?

Välgestaltade miljöer där samarbetet mellan arkitekten och beställaren har resulterat i något alldeles extra. Hur frågor som har med relationen till platsen och till verksamheten där har behandlats. Funktionskrav som dagsljus och tillgänglighet, konstruktionsfrågor, vilka material som använts och vilken detaljrikedom ett projekt har spelar in, liksom olika aspekter av hållbarhet. Innovativa värden i inredningen, liksom pedagogiska och inte minst konstnärliga värden är även sådant som juryn spanar efter.

Vad bör jag tänka på när jag föreslår ett projekt till årets priser?

Projektet ska vara nyligen avslutat, eller max tre år gammalt. En kort bra beskrivning är en viktig del för att kunna förstå dina och dina kollegors utmaningar. Om du föreslår någon annans inredning, berätta gärna lite kort om varför du tycker den ska nomineras till Guldstolen. Skicka med foton som redovisar den tydligt, och gärna speglar dess omfattning. Planer, elevationer och kanske en bild av den materialpalett ni använt är bra att komplettera med.

Till sist, har du något extra smart tips som gör att just jag och mitt projekt tar hem ett prestigefyllt arkitekturpris?

Lägg lite extra krut på att fånga juryns intresse i den första gallringen. Peka på vad som är utmärkande för eller varit den stora utmaningen i just din inredning. Det kanske är en extra snäv budget som lett till återbruk av möbler, ett särskilt komplext programinnehåll, ett fint samarbete med synergieffekter eller en specialritad inredning av högsta kvalitet?

Sveriges Arkitekters syn på bra arkitektur

  • Den förbättrar människors vardagsliv genom att utgå från fysiska, historiska, sociala och ekologiska kvaliteter som redan finns på platsen och som svarar mot människors behov.
  • Den är planerad, ritad och byggd för att stå under lång tid. Framtidens kulturmiljö skapar vi i dag.
  • Den är en direkt konstform som kan upplevas och användas – varken en typ eller en stil utan en ritad och/eller byggd helhet.
  • Den blickar framåt mot morgondagens behov och främjar utvecklingen för bättre hållbarhet och resursanvändning.

Förslagslådan

Förslagslådan är alltid öppen men förslag som kommer in sent på året bedöms i mån av tid. Alla förslag som kommer in till och med 25 augusti varje år tas med för bedömning för nästkommande års priser.