Upplev arkitekturen på plats i Malmö

Passa på att besöka några av Malmös arkitektoniska pärlor. På förmiddagen, dagen efter Arkitekturgalan, ordnar Malmö Stad och Tegelmäster visningar av olika platser i staden. Välj vad du vill veta mer om – anmäl dig i formuläret längst ner på sidan. Visningarna ingår i din biljett till Arkitekturgalan. ALLA VISNINGAR ÄR NU FULLBOKADE.

Varvsstaden (FULLBOKAD)

Varvstaden i Malmö. Foto: Malmö stad

Varvsstaden är en hållbar stadsdel som tar tillvara på kontrasterna och resurserna som redan finns där. Där livet mellan husen är lika viktigt som livet i dem.

Stora mängder material som nu demonteras i Varvsstaden återbrukas och får nytt liv i nya projekt på området så att arvet efter varvet blir tydligt i den nya stadsdelen. Nya stråk och broar skapas med plats för bostäder, kultur, kontor, verksamheter samt livet däremellan. Ju bättre vi bevarar, desto bättre kan vi förnya. Vi strävar i riktning mot den cirkulära staden, präglad av nyfikenhet och överraskningar.

Tid: Kl. 10:00, onsdag10 april (FULLBOKAD)
Mötesplats: Nya Sjögatan, Malmö

Embassy of Sharing

Embassy of Sharing i Malmö. Illustration: Wingårdh arkitektkontor

I Embassy of Sharing görs plats för sju unika byggnader som alla får sitt eget uttryck med unik design och funktion. Tillsammans utgör de sju husen ett fundament av bostäder, kontor och mötesplatser. Här byggs för en bättre framtid med hänsyn till FN:s 17 globala mål i Agenda 2030. Därför har hela kvarteret ambitiösa målsättningar kring hållbarhet, delning och innovation.

Fyrtornet byggs i massivt trä som både minskar klimatbelastningen och bidrar till ett bra inomhusklimat som är viktigt för välbefinnande och hälsa. Träet kommer dessutom att genomgående vara synligt i hela byggnaden.
Det gröna kommer bokstavligt talat vara en stor del av Fyrtornet. Husets dubbelglasfasader, som kan liknas vid ett glas-skal, skapar vinterträdgårdar som alla hyresgäster får ta del av.

Tid: Kl. 10:00, onsdag10 april (FULLBOKAD)
Mötesplats: Hyllie Boulevard/Hyllie Stationstorg
Arrangör: Malmö Stad

Sorgenfri (FULLBOKAD)

Sorgenfri i Malmö. Foto: Apelöga

Med sitt centrala läge och spännande kombination av industriellt arv och kreativa verksamheter håller Sorgenfri på att utvecklas till en unik stadsdel. Utbyggnaden av de norra delarna av Sorgenfri omfattar runt 2500 nya bostäder.

Sorgenfri ligger mitt i Malmö. De gamla industrikvarteren i stadsdelens norra delar genomgår en omvandling till nytt bostadsområde med varierad bebyggelse och blandade upplåtelseformer för olika behov, där hållbarhet, kultur och gemenskap ges stort utrymme.

Utvecklingen av området ska bidra till att koppla ihop Malmös östra delar med centrum. Detta är ett långsiktigt arbete som ska leda till en gradvis förändring, där äldre verksamheter finns kvar tillsammans med nya byggnader och funktioner.

Det finns en gemensam vision och ett planprogram som säger att Sorgenfri successivt ska utvecklas till att bli en del av innerstaden, med tät kvartersstruktur och blandade funktioner.

Tid: Kl. 10:00, onsdag10 april (FULLBOKAD)
Mötesplats: Spiggans plats, Industrigatan
Arrangör: Malmö Stad

Sege Park (FULLBOKAD)

Sege park i Malmö. Foto: Pierre Ekman

En ny stadsdel växer fram i Sege Park, ett område med en spännande historia och lummig grönska. Flera av de befintliga byggnaderna i området har höga kulturhistoriska värden och den uppväxta parkmiljön ger förutsättningar för en god livsmiljö.

Östra sjukhuset lade ner verksamheten 1995 och området har sedan dess fått nya funktioner i lokalerna såsom skolor, förskolor, vårdcentral. Det var även då namnet Sege Park användas för området. Den relativt enhetliga bebyggelsen är välbevarad precis som parkens växlighet. Sege Park är en unik plats med sin uppvuxna, vackra park och sina gamla byggnader. Få platser kan erbjuda bostäder så nära en fullt uppvuxen park.

Det nya bostadsområdet ska vara en testbädd för olika hållbarhetslösningar, där bland annat delningsekonomi får en framträdande roll. Delningsekonomi innebär att människor delar på varor och tjänster för att köpa och äga mindre men samtidigt få tillgång till mer. Alla som vill ska också ha möjlighet att odla.

År 2025 bor 2 000 människor i området med närhet till en lummig, uppvuxen park och förutsättningar för att kunna leva ett resurssmart och hållbart liv.

Tid: Kl. 10:00, onsdag10 april (FULLBOKAD)
Mötesplats: Östra Fäladsgatan 34
Arrangör: Malmö Stad

Fyrspåret – Malmö och Lund (INSTÄLLD)

Trafikverket har byggt fyra nya spår mellan Malmö och Lund vilket har möjliggjort en kapacitetsförbättring och en stadsutveckling i fyra olika kommuner. Välkommen att få veta mer om utbyggnaden från två till fyra spår mellan Malmö och Lund, samt om de nya stationerna längs sträckan. En timmes föredrag följt av två timmars platsbesök på de nybyggda stationerna Burlöv, Åkarp, Hjärup och Klostergården.

Tid: Kl 9–12, onsdag10 april INSTÄLLD
Mötesplats: Fyrspårets projektkontor, Företagsvägen 14, Arlöv.
Arrangör: Trafikverket

Tegelsafari ™ Malmö – en resa genom historien

En favorit i repris från Malmö in the Making i samarbete med Restaurera och Wingårdhs. Tegelsafari Malmö är en vandring på cirka 2 timmar, som tar oss från Varvsstaden genom Kockums gamla kvarter. Här berättar Johanna och Bengt från Restaurera historien kring tegel, hur man arbetat med återbrukat och gjort något fantastiskt av de gamla tegelindustrierna.

Vandringen fortsätter sedan bort till Kv. Triton, som är ett projekt i samarbete mellan Lantmännen och Wingårdhs där Monika Pitura från Wingårdhs presenterar projektet, visar materialet.

Vandringen avslutas med ”kaffe och bulle on the go” som vi bjuder på.
Vi vill främja samtalet kring framtidens utmaningar gällande hållbara materialval. Långsiktigt byggande. Tegelsafari riktar sig främst mot personer inom stadsbyggnads- och byggbranschen, arkitekter och byggherrar. Anmälan krävs och antal platser är begränsat till 40 personer.

Mötessplats: Wingårdhs kontor, Jagaregatan 4
Tid: Kl 10–12, onsdag 10 april
Arrangör: Tegelmäster

Eventet är kostnadsfritt, men anmälan krävs. Anmäl dig här!