Superuse Studios

Superuse Studios är ett internationellt arkitektkontor med bas i Rotterdam som sedan starten 1997 arbetar med cirkulära processer och arkitektrollens många möjligheter i fokus.

Jan Jongert. Foto: Frank Feder

På galan 2024 kommer en av kontorets grundare, Jan Jongert berätta om kontorets olika strategier och arbetssätt. Han kommer att tala om projekt med ”Recyclicity” som bas samt om ”Plumbing the System” som han, tillsammans med Carlijn Kingma, kurerade för den Holländska paviljongen på Venedigbiennalen 2023. Projektet handlade om olika system som utgör bas för arkitekturen – från ekonomi till rör och den roll som arkitekten globalt kan ha i den pågående omställningen till en mer hållbar samhällsutveckling.

Samtidigt fick den Holländska paviljongen ett arkitektoniskt tillägg, för att återanvända regnvatten från taket, och på så sätt investera i en framtida mer hållbar utveckling även lokalt.