LFM30 – Systemet som verktyg

LFM – Lokal Färdplan Malmö. Anders Eriksson Modin förklarar vad det är och hur arkitekter verkar inom det.

Anders Eriksson Modin. Foto: Jesper Landby

LFM30 är ett branschinitiativ som verkar för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor. Målet är att samla hela värdekedjan av aktörer för att med gemensamma krafter åstadkomma förändring och visa hur det är möjligt att snabba på arbetet för att nå de nationella klimatmålen.

Medverkande

  • Anders Eriksson Modin, arkitekt SAR/MSA, hållbarhetschef på Fojab samt gruppledare i LFM30 (i gruppen ”Klimatneutrala byggmaterial”).

Mer om Arkitekturgalan