Ingen grön fasad – om hållbarhet som gör skillnad

Kraven ökar från alla håll. Högre standard med mindre mängd material, på kortare tid, en lägre budget och ökade rapporteringskrav. Innovationskraften är hög men hur ska vi i branschen orientera för att inte gå vilse bland ambitioner, idéer och vad som egentligen spelar roll?

Ulrika Hallengren. Foto: Whilborgs.

Ulrika Hallengren är fastighets-Vd som tagit vägen via projekt och byggbodar till sin nuvarande roll och som beskriver byggnadsfysik som ett av hennes fritidsintressen. Som vd för Wihlborgs kan man förstå fokuset på tillväxt genom egna projekt. Bolaget har idag ett fastighetsbestånd på 56 miljarder och har fortsatt investera även i pandemi och lågkonjunktur. Investeringsviljan finns, samtidigt som kraven från omvärlden ökar på högre standard, minskad energianvändning, högre rapporteringskrav och minskad materialanvändning. Hur går detta ihop? Här är temat ”Ingen grön fasad. Om hållbarhet som gör skillnad.”

Medverkande:

  • Ulrika Hallengren, VD Wihlborgs

Mer om Arkitekturgalan