Cross Innovation Southern Sweden

Cross innovation syftar till att överskrida gränser och sammanföra idéer, kunskap och expertis från olika sektorer och discipliner för att främja innovation.

I det här projektet samarbetar kulturella och kreativa aktörer (som till exempel arkitekter, designer eller konstnärer) med experter från andra branscher för att gemensamt utveckla nya, hållbara produkter, tjänster eller processer. Kom och lyssna på ”kort om Cross innovation” för att höra hur du kan delta i vår nästa cross innovation process!

Jenny Tingvall Kornmacher. Foto: Region Skåne.

Medverkande:

  • Jenny Tingvall Kornmacher, utvecklare kulturella och kreativa branscher, Region Skånes kulturförvaltning.

Mer om Arkitekturgalan