Andreas Stjärnhem

Andreas Stjärnhem från StickyBeat inspirerar kring designprocessen.

Andreas Stjärnhem, Innovation Manager på digitala innovationsbyrån Sticky Beat, anser att vi måste sluta drabbas av morgondagen och istället designa den morgondag vi vill ha. Så hur gör man det? Under sitt föredrag ”Att älska morgondagen med design” visar Andreas magin i att blanda mänsklig kreativitet med oskarpa mål, episka uppdrag och insikten om att misstag är gåvor.