Jubileumsföreläsningar

Jubileumsföreläsningarna samlar inspiration från när och fjärran och med olika angreppssätt – här hittar du dem samlat på ett ställe allteftersom de genomförs.

Arkitekturgalans tematik För/ändring – tillsammans för en hållbar framtid är en viktig frågeställning för hela kåren och avhandlas inte på en dag – vi behöver inspiration hela året.

De stora samhällsutmaningar vi står inför, inte minst i och med klimatförändringarna, måste adresseras och hanteras och det enda sätt vi kan hitta lösningar är tillsammans – med varandra, med andra branscher och med nya tankebanor. Jubileumsföreläsningarna samlar inspiration från när och fjärran och med olika angreppssätt.

Genomförda föreläsningar

Lewerentz, Markuskyrkan och arkivet, 2 juni 2022

Videon kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube.com. Genom att visa videon godkänner du att cookies sparas från Youtube.com enligt deras villkor.
Gå till videon på Youtube.com
En inspirerande timme om Lewerentz arbete presenterat av Kieran Long, ArkDes – och särskilt om Markuskyrkan i Björkhagen, som fick det första Kasper Salin-priset 1962.

Jubileumsföreläsning med Assemble Studio, 8 april 2022

Videon kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube.com. Genom att visa videon godkänner du att cookies sparas från Youtube.com enligt deras villkor.
Gå till videon på Youtube.com
Assemble Studio tilldelades 2022 års Erskinestipendie. I Jubileumsföreläsningen berättar de om sitt arbete med arkitektur, socialt engagemang och inspirerande projekt – som vidgar begreppet om vad arkitektur är och kan göra.