Jubileumsföreläsningar

Jubileumsföreläsningarna samlar inspiration från när och fjärran och med olika angreppssätt – här hittar du dem samlat på ett ställe allteftersom de genomförs.

Arkitekturgalans tematik För/ändring – tillsammans för en hållbar framtid är en viktig frågeställning för hela kåren och avhandlas inte på en dag – vi behöver inspiration hela året.

De stora samhällsutmaningar vi står inför, inte minst i och med klimatförändringarna, måste adresseras och hanteras och det enda sätt vi kan hitta lösningar är tillsammans – med varandra, med andra branscher och med nya tankebanor. Jubileumsföreläsningarna samlar inspiration från när och fjärran och med olika angreppssätt.

Genomförda föreläsningar

Lewerentz, Markuskyrkan och arkivet, 2 juni 2022

Jubileumsföreläsning med Assemble Studio, 8 april 2022