Årets Arkitekturkommun

Varje år sedan 2015 delar Sveriges Arkitekter, tillsammans med HSB, ut utmärkelsen Sveriges Arkitekturkommun. Vinnaren av utmärkelsen Årets Arkitekturkommun 2022 presenteras här fredag 28 oktober klockan 9.00.

Utmärkelsen Årets arkitekturkommun bygger på två olika komponenter. Den första är ett index som är skapat utifrån en enkätundersökning riktad till Sveriges arkitektkår. I enkätundersökningen har arkitekterna ombetts bedöma dialogklimatet mellan kommunen och arkitekterna samt även arkitekturkompetensen i kommunen, det vill säga hur kommunen arbetar för att uveckla arkitektoniska värden med mera.

Den andra komponenten i utmärkelsen bygger på offentlig statistik. Här värderas landets kommuner utifrån förmågan att planera byggande ställt i relation till befolkningsutvecklingen, hur väl planerna realiseras men också hur väl kommunerna lever upp till lagkrav vad gäller riktlinjer för markanvisningar, översiktsplanering med mera.

Den offentliga statistiken är hämtad från SCB:s register rörande
befolkning, boende och byggande. Vidare har vi använt uppgifter från Boverkets Bostadsmarknadsenkät för att studera hur kommunernas administrativa rutiner fungerar och hur de lever upp till olika lagkrav rörande planering, boende och byggande. Från 2020 har vi även inkluderat aspekter på kommunernas hållbarhetsarbete.

Bedömningen av denna aspekt tar sin utgångspunkt i om den enskilda kommunen är medlem i föreningen Klimatkommunerna men också om kommunen ställer klimatkrav på byggmaterial i sina upphandlingar av byggprojekt.

Genom att använda en kombination av både professionens syn på hur samarbetet och dialogen fungerar och olika mått på kommunernas faktiska arbete utifrån offentlig statistik, får vi ett flerdimensionellt perspektiv på kommunernas arbete med bostadsplanering, byggande och arkitektur. Detta flerdimensionella perspektiv ger utmärkelsen Årets arkitekturkommun.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Karlstad är Årets arkitekturkommun 2022
Årets Arkitekturkommun

Karlstad är Årets arkitekturkommun 2022

Karlstad blir Årets arkitekturkommun 2022 och kniper därmed förstaplatsen för tredje året i rad. Landskrona och Borås hamnar tätt efter på prispallen. Det visar en rapport som har tagits fram av Sveriges Arkitekter och HSB Riksförbund.
Publicerad:
Karlstad Årets Arkitekturkommun 2021
Årets Arkitekturkommun

Karlstad Årets Arkitekturkommun 2021

Karlstad försvarar sin titel och blir Årets Arkitekturkommun 2021, för andra året i rad. Örebro kommer tvåa för tredje året och Skellefteå är nykomling på listans tredje plats. Det visar en rapport som tagits fram av Sveriges Arkitekter och HSB Riksförbund.
Publicerad:
De kan bli Årets Arkitekturkommun
Årets Arkitekturkommun

De kan bli Årets Arkitekturkommun

Tisdagen den 12 oktober tillkännages vilken kommun som blir Årets Arkitekturkommun 2021. Men redan nu offentliggörs vilka tio som slåss om förstaplatsen.
Publicerad: