Nominerad Landmärket 2019

Park i södra Stockholm nominerat till arkitekturpris

Foto: Åke E:son Lindman.

Årstabergsparken är en park i Stockholm som var en av de fyra nominerade till Landmärket 2019.

Juryns motivering

Årstabergsparken är en karaktärsfull park med hög kvalitet. Den knyter ihop den otillgängliga naturmark som blev över i exploateringen av Liljeholmen och Årstadal. Projektet sätter fingret på frågan om barns plats i den allt tätare staden – den nya parken på berget kompenserar en brist på grönska och lek i stadsdelarna nedanför. Landskapsarkitekt och beställare har på ett inspirerande sätt förädlat en kuperad terräng till en ändamålsenlig lekpark. Den vackra naturen utvecklas utan att dess karaktär går förlorad. Här finns aktiviteter i alla former för alla åldrar; rutschlandskap, samlingsplatser, lekgläntor, odling, bollytor och mycket mer. Ett nät av gångvägar binder samman tillsammans med en ensemble av minutiöst välgjorda trappor, räcken, möbler och skyltar. Materialpaletten är sammanhållen. Högst upp på klipporna finns utsiktstorn och plattformar med härlig utsikt över omgivningarna. Längs promenaderna smygs finurliga detaljer in. Målade stenar, en trappa uthuggen i berget och enkla träväggar är exempel på lekmöjligheter med skön frihet från det förprogrammerade. Parken har formats med kärleksfull inlevelse i små och stora personers behov av att vara nära naturen och utforska den med alla sinnen. Även naturens mångfald har uppmärksammats med holkar och insektshotell. Bevarade träd och ny växtlighet stärker bergets ekologiska spridning.

Fler nominerade till Landmärket

Visa alla vinnare och nominerade
Vacker minnesplats nominerat till betydelsefullt pris
Landmärket

Vacker minnesplats nominerat till betydelsefullt pris

Arkitekt MAA Rasmus Strange
Gravitational Ripples är en minnesplats i Stockholm och var en av de fyra som nominerades för Landmärket 2019.
Huvudgata i Stockholm nominerat till arkitekturpris
Landmärket

Huvudgata i Stockholm nominerat till arkitekturpris

AJ Landskap
Jaktgatan och Lövängsgatan i Norra Djurgårdsstaden är en huvudgata i Stockholm som var en av fyra nominerade till Landmärket 2019.