Nominerad Landmärket 2019

Huvudgata i Stockholm nominerat till arkitekturpris

Jaktgatan och Lövängsgatan i Norra Djurgårdsstaden är en huvudgata i Stockholm som var en av fyra nominerade till Landmärket 2019.

Juryns motivering

Jaktgatan och Lövängsgatan visar vägen för hur den täta och gröna staden kan se ut i praktiken. Här har plats för träd och planteringar inmutats tidigt i den framsynta planeringen. Beställare och landskapsarkitekt har i samverkan format ett 25 meter brett stråk, varav drygt sex meter viks till nedsänkta planteringar. Resultatet är en karaktärsfull huvudgata genom första etappen av Norra Djurgårdstaden med överraskande frodighet och lekfull sensualism. Träspänger bjuder besökaren att gå in i de vackert komponerade växtsjoken. Fina sittplatser är strategiskt utplacerade för kontemplation mitt i överdådigheten. Katsura, magnolia, rudbeckia, anemon! Vem vill inte gå in här? Genomförandet i vackra och robusta material håller mycket hög kvalitet och gatans mått är minutiöst studerad. Den konsekventa beläggningen av smågatsten bryts av stora betonghällar i de breda gångytorna vilket underlättar rörelse med rullstol eller barnvagn. Plats finns även för bilar, men de tycks underordnade. Inte minst är detta fina stråk en testyta för skyfallshantering och markteknik. Vattnet förs från gångbanorna mot planteringar och träd. I södra delen används biokol i växtbäddarna vilket förbättrar syreupptagning och infiltration. Projektet är innovativt i sin mångfunktion och en förebild för hur knappa gaturum kan tillföras maximal grönska och sinnliga upplevelser.

Fler nominerade till Landmärket

Visa alla vinnare och nominerade
Park i södra Stockholm nominerat till arkitekturpris
Landmärket

Park i södra Stockholm nominerat till arkitekturpris

Nyréns Arkitektkontor
Årstabergsparken är en park i Stockholm som var en av de fyra nominerade till Landmärket 2019.
Vacker minnesplats nominerat till betydelsefullt pris
Landmärket

Vacker minnesplats nominerat till betydelsefullt pris

Arkitekt MAA Rasmus Strange
Gravitational Ripples är en minnesplats i Stockholm och var en av de fyra som nominerades för Landmärket 2019.