Nominerad Kasper Salin-priset 2017

Spektakulär byggnad nominerades till arkitekturpris

Trädgårdarna i Örebro är ett vård- och omsorgsboende som var en av fyra nominerade till Kasper Salin-priset 2017.

Juryns motivering

Invid Boglundsängen, i utkanten av Örebro, tar projektet ett urbant och robust första grepp i en oviss framtida stadsutveckling. Ut mot det omgivande landskapet bildar byggnaden en sluten volym med identitetsskapande gavelmotiv. Den invändiga strukturen är tydlig: öppna rum för social samvaro, ordnade kring ett antal välstuderade, grönskande atriumgårdar, erbjuder överblickbarhet och trygghet. Huvudentrén har samordnad godsmottagning och en delvis publik restaurang, ett medvetet grepp av arkitekten för att lyfta fram vardagliga händelser som ett berikande inslag i tillvaron för de boende. Planens tydliga axlar med vyer och ljus från gårdarna och koppling vidare ut i landskapet är omsorgsfullt utformade. Sekvensen av rum tillåter olika grader av gemenskap och avskildhet. Projektet som helhet visar en inlevelsefull och skicklig utformning som tar utgångspunkt i de olika skalor och sociala strukturer som behöver stödjas för att uppnå en värdig boende- och vårdmiljö.

Fler nominerade till Kasper Salin-priset

Visa alla vinnare och nominerade
Smakfulla rum kan prisas
Kasper Salin-priset

Smakfulla rum kan prisas

Petra Gipp arkitektur
Om- och tillbyggnaden av Bruksgården var en av fyra nominerade till Kasper Salin-priset 2017.
Skola i Göteborg nominerades till arkitekturpris
Kasper Salin-priset

Skola i Göteborg nominerades till arkitekturpris

Wahlström & Steijner Arkitekter
Landamäreskolan i Göteborg var en av fyra nominerade till Kasper Salin-priset 2017.
Skissernas museums tillbyggnad kan prisas
Kasper Salin-priset

Skissernas museums tillbyggnad kan prisas

Elding Oscarson
Skissernas museums tillbyggnad var en av fyra nominerade till Kasper Salin-priset 2017.