Nominerad Kasper Salin-priset 2017

Skola i Göteborg nominerades till arkitekturpris

Landamäreskolan i Göteborg var en av fyra nominerade till Kasper Salin-priset 2017.

Juryns motivering

Med utgångspunkt i devisen att alla elever är unika och har rätt att bli sedda i skolan, har Nya Landamäreskolan givits en särpräglad form och slingrar sig genom terrängen. Den till synes överraskande formen följer naturligt tomtens topografi och skapar välutnyttjade rum såväl ute som inne. Platsens talldungar har inspirerat till användande av trä som ett genomgående material, lätt att forma och tåligt som ytskikt.

Skolan ger området mervärde genom lokaler som kan samutnyttjas, av eleverna dagtid och som samlingsplats för kvarteret på kvällen. Planformen generar en enkel ordning, utan varken korridorer eller helt fyrkantiga rum. Klassrummen är ordnade runt grupprum och innergårdar, transparens och öppenhet är ledord. Med enkla medel och en stark vilja har beställare och arkitekt i tätt och konsekvent arbete med såväl program som gestaltning skapat en lekfull skola med starkt eget uttryck. Här verkar pedagogik och byggnad i samklang och utmanar traditionella skolmiljöer.

Fler nominerade till Kasper Salin-priset

Visa alla vinnare och nominerade
Smakfulla rum kan prisas
Kasper Salin-priset

Smakfulla rum kan prisas

Petra Gipp arkitektur
Om- och tillbyggnaden av Bruksgården var en av fyra nominerade till Kasper Salin-priset 2017.
Skissernas museums tillbyggnad kan prisas
Kasper Salin-priset

Skissernas museums tillbyggnad kan prisas

Elding Oscarson
Skissernas museums tillbyggnad var en av fyra nominerade till Kasper Salin-priset 2017.
Spektakulär byggnad nominerades till arkitekturpris
Kasper Salin-priset

Spektakulär byggnad nominerades till arkitekturpris

Marge Arkitekter
Trädgårdarna i Örebro är ett vård- och omsorgsboende som var en av fyra nominerade till Kasper Salin-priset 2017.