Nominerad Kasper Salin-priset 2020

Kunskapshuset – nominerat till Kasper Salin-priset 2020

Kunskapshuset i Gällivare var en av fyra som kunde vinna Kasper Salin-priset 2020.

Juryns motivering

“Kunskapshuset är en viktig pusselbit i den stora stadsomvandling som pågår då Malmberget flyttas och införlivas i Gällivare centralort. Här samlas nu hela traktens gymnasie- och vuxenutbildningar.

Med sin placering i stadens absoluta centrum förändrar skolan Gällivares stadskärna markant. Byggnaden och platserna runtom den blir samhällets nav, som en nutida tolkning av kyrkan mitt i byn. Den intrikata formen, precist inpassad i stadsrummet, bildar nya mötesplatser såväl exteriört som interiört. Kontrasten mot intilliggande äldre bebyggelse är påtaglig, men trots sin storlek och moderna formspråk pryder skolan sin plats med ett respektfullt förhållningssätt till det gamla. Lärosalarnas generösa glaspartier erbjuder fina utblickar över staden och fjällandskapet bortanför. De växtbeklädda taken, vintertid inbäddade i ett täcke av snö, trappar sig uppåt och skapar associationer till omgivande natur.

Även till gruvdriften och det samiska kulturarvet finns formmässiga kopplingar som syns i konstruktiva element och i den med arkitekturen integrerade konsten. En röd sittmöbel i furu är formgiven specifikt för skolan, annars är merparten av möbler och maskiner återbrukade. Den integrerade solavskärmningens vertikala träpelare griper tag i angränsande gaturum och ger fasaden oväntade visuella effekter beroende på var betraktaren står.

Kunskapshuset är en byggnad som gör stor skillnad i och för hela samhället. Med sin röda kulör lyser skolan upp den arktiskt karga miljön och lockar besökarna in i värmen.”

Fler nominerade till Kasper Salin-priset

Visa alla vinnare och nominerade
Vinnare av Kasper Salin-priset 2020
Vinnare 2020
Kasper Salin-priset

Vinnare av Kasper Salin-priset 2020

Ahrbom & Partner
Kulturhusets ombyggnad i Stockholm var en av fyra som kunde vinna Kasper Salin-priset 2020.