Vinnare av Kasper Salin-priset 2022
Vinnare 2022
Vinnare Kasper Salin-priset 2022

Hus i Göteborg vinner Kasper Salin-priset

Merkurhuset i Göteborg vinner Kasper Salin-priset 2022.

Juryns motivering – nominering

Denna nominerade kontorsbyggnad ingår i ett stadsutvecklingsprojekt där staden har ambitionen att återknyta det urbana rummet till Göta älv. Byggnaden utgör ett tillskott i ett trångt läge där arkitekturen både infogar sig och tar plats – en prestation i perfekt balans.

Begränsningarna i detaljplanen ger i alla sina delar svar i byggnaden, med lösningar som fungerar och berikar. Sammantaget ger de karaktären av något unikt – en egen slags byggnadstypologi till och med. I det yttre bör särskilt de egensinniga gavlarna framhållas tillsammans med ett slags ”takkupor” med många tolkningsbottnar.

Interiört härskar materialens egen uttryckskraft. Ett rum i dubbel höjd i byggnadens mitt skapar en välkomnande gest, liksom orienterbarhet och rymd. Byggnaden är en gestalt som vilar vackert i arkitekturhistorien men är sin egen.

Juryns vinnarmotivering

En märkvärdig gestalt som vilar vackert i arkitekturhistorien men samtidigt är sin egen. I ett trångt läge i staden infogar byggnaden sig. På samma gång äger den sin plats – en prestation i perfekt balans. De egensinniga gavlarna bör framhållas, tillsammans med ett slags ”takkupor” med många tolkningsbottnar. Interiört härskar materialens egen uttryckskraft. Några originella och snillrika val i en till största del enkel plan och sektion skapar en stor variation och rikedom i rumsupplevelserna. En ny typologi utanför de etablerade är kraftfullt och tidlöst.

Fler nominerade till Kasper Salin-priset

Visa alla vinnare och nominerade
Radhusområde nominerat till pris
Kasper Salin-priset

Radhusområde nominerat till pris

Förstberg Ling
Tolv hus i Sorgenfri är ett radhusområde i Malmö och är en av fyra nominerade till Kasper Salin-priset 2022.
Startskott för ny stadsdel kan vinna pris
Kasper Salin-priset

Startskott för ny stadsdel kan vinna pris

Brendeland og Kristoffersen Trondheim
Hage i Råängen i Lund är en av fyra nominerade till Kasper Salin-priset 2022.
Merkurhuset i Göteborg nominerat till pris
Kasper Salin-priset

Merkurhuset i Göteborg nominerat till pris

Bornstein Lyckefors Arkitekter (numera Olsson Lyckefors Arkitektur)
Merkurhuset i Göteborg är en av fyra nominerade till Kasper Salin-priset 2022.
Äldre frikyrka nominerat till arkitekturpris
Kasper Salin-priset

Äldre frikyrka nominerat till arkitekturpris

Spridd AB
Mötesplats Mariatorget (St Paulskyrkan) i Stockholm är en av fyra nominerade till Kasper Salin-priset 2022.