Nominerad Kasper Salin-priset 2010

Bostadshus nomineras till prestigefyllt pris för sin arkitektur

Townhouse i Landskrona var en av fyra nominerade till Kasper Salin-priset 2010.

Juryns motivering

En av Landskronas mest centrala och äldsta gator har fått ett nutida tillägg i form av ett bostadshus. Den redan livliga gatumiljön med sammanhållna takfötter varvat med hoppande brandgavlar och med hus från flera tidsåldrar har fått ytterligare en sort: en vit, kubsik volym, maximalt förenklad i såväl färg som form. Det är ett tillägg som berikar, och staden Landskrona mår bra av en sådan udda fågel.

Trots sin individualism visar huset känsla för kvarterets struktur och historia upplägg. Den strama yttre formen hyser ett rikt inre där större och mindre volymer spelar mot varandra i en generös och vacker rumslig komposition. Inåt kvarteret har gatuhuset på ett för kvarteresbebyggelsen typiskt sätt fått sitt komplement i form av ett mindre fristående gårdshus, vilket tjänar som kontor, samt en delikat liten trädgård däremellan.

Med en privat beställare som själv bor i huset har en hög nivå på utförandet kunnat hållas såväl på övergripande nivå som i detaljerna. För den som läser internationella tidskrifter är de arkitektoniska förebilderna lätta att spåra, likväl är detta ett skickligt arkitektarbete där samarbetet med en engagerad beställare gett ett i många bemärkelser ovanligt resultat.

Fler nominerade till Kasper Salin-priset

Visa alla vinnare och nominerade
Ryaverket – vinnare Kasper Salin-priset 2010
Vinnare 2010
Kasper Salin-priset

Ryaverket – vinnare Kasper Salin-priset 2010

KUB arkitekter
Ryaverket i Göteborg, vinnare av Kasper Sahlin-priset 2010.
Akutmottagning kan prisas för sin arkitektur
Kasper Salin-priset

Akutmottagning kan prisas för sin arkitektur

Arkitektfirmaet C.F Møller och SAMARK Arkitektur & Design AB
Akutmottagning och infektionsklinik i Skånes Universitetssjukhus i Malmö var en av fyra nominerade till Kasper Salin-priset 2010.