Nominerad Kasper Salin-priset 2010

Akutmottagning kan prisas för sin arkitektur

Akutmottagning och infektionsklinik i Skånes Universitetssjukhus i Malmö var en av fyra nominerade till Kasper Salin-priset 2010.

Juryns motivering

Vid Skånes Universitetssjukhus (SUS) i Malmö har en ny akutmottagning och infektionsklinik uppförts. Resultatet har föregåtts av ett detaljerat programarbete där den framtida brukaren har betonat nya arbetssätt, förändrade krav på vården samt avancerade tekniska system. Den högteknologiska byggnaden har organiserats med stor omsorg där program och arkitektur flätats samman i ett förtroendefullt samarbete mellan beställare och arkitekt.

Den nya delen av SUS är belägen på ett ganska svårorienterat sjukhusområde, ett kort stycke från Pildammsparken. Den cylindriska formen är ofta svårhanterad i sammanhang av stadsbyggnad. Här har den funnit ett relevant läge i den urbana kontexten, nämligen en plats i ett gathörn där huset med viss egensinnighet i såväl färg som form skickar ut en klar närvarosignal i ett annars anonymt stadsavsnitt. En byggnad med detta innehåll ska kunna tillåta sig en sådan verkan i stadsmönstret.

Fasadens tvärställda glasskivor förmår lösa upp byggnadens yttre skal och samtidigt ge den en luftig, “frisk” utstrålning. Projektets styrka ligger framför allt i programuppfyllelsen och kontexten, medan exempelvis entrégårdens miljö och arkitektur ställer flera frågor.

Fler nominerade till Kasper Salin-priset

Visa alla vinnare och nominerade
Ryaverket – vinnare Kasper Salin-priset 2010
Vinnare 2010
Kasper Salin-priset

Ryaverket – vinnare Kasper Salin-priset 2010

KUB arkitekter
Ryaverket i Göteborg, vinnare av Kasper Sahlin-priset 2010.