Nominerad Kasper Salin-priset 2009

Bibliotek kan prisas för sin arkitektur

Lomma Bibliotek i Lomma var en av fyra nominerade till Kasper Salin-priset 2009.

Juryns motivering

En central byggnadsuppgift i den lilla orten Lomma har fått sitt svar i detta gedigna och geometriserande bygge. Som landmärke på vägen mellan centrum och nybyggena i hamnen har det nya biblioteket en viktig roll i utvecklingen av Lomma till ett mer levande samhälle. Läget i åkröken har använts för att skapa en attraktiv, öppen mötesplats med tillhörande café på kajen och bjuder på goda förutsättningar att dra till sig stadens befolkning.

Den solitära byggnadens interiör bjuder på en överraskande informell, varm och delvis lekfull miljö. Detaljerna präglas av stor omsorg, och kontrasterar effektfullt mot byggnadens strama och även förenklade yttre gestalt. Ljuset silar mellan bokraderna på många oväntade sätt, och bidrar till en stimulerande miljö för kunskapssökande.

Fler nominerade till Kasper Salin-priset

Visa alla vinnare och nominerade
Urbana Villor – vinnare Kasper Salin-priset 2009
Vinnare 2009
Kasper Salin-priset

Urbana Villor – vinnare Kasper Salin-priset 2009

Bostadsrättsföreningen Urban Villor
Urbana Villor, Kv. Flagghusen i Malmös västra hamn, vinnare Kasper Salin-priset 2009.