Arkitektförsäkring för dig som medlem i Företagarservice - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Från och med 1 oktober 2017 har vi en ny, förbättrad, arkitektförsäkring för dig som medlem i Företagarservice. Vi har, tillsammans med Marsh, en objektiv försäkringsmäklare, genomlyst marknaden för att finna den optimala Arkitektförsäkringen och har från och med 1 oktober Länsförsäkringar som ny försäkringsgivare för Arkitektförsäkringen.

Ladda ned broschyren om Arkitektförsäkringen

Med Arkitektförsäkringen i Länsförsäkringar får ni:

• Ett av Sveriges största försäkringsbolag med stora möjligheter att teckna försäkringar också i utlandet, som är expert på konsultansvar och har stor erfarenhet av skadereglering för konsulter.
• En avsevärt förbättrad service med kundservice där du kan ringa in om du har frågor om din försäkring, behöver göra ändringar, få råd om ditt försäkringsprogram, information om skador samt fullständiga försäkringsvillkor.

Kontaktuppgifter till kundservice
Mail: kundtjanst.affinity@marsh.com
Telefon: 08-400 030 90

• Sveriges Arkitekters fortsatta bevakning och påverkan av innehåll och villkor för arkitektbranschens behov och utveckling.

Förbättringar i försäkringen:

Egendom

• Inventarier, maskinerier, datorer samt egen bekostad fast inredning (egna, hyrda, lånade inkl kunders) Fullvärde
• Ritningar, arkivaler, datamedia – Fullvärde
• Avbrott – Ersätter årsomsättningen (max 25 mkr)
• Rättsskyddsförsäkringen täcker upphovsrättsliga tvister

Övrigt

• LF är kanske det försäkringsbolag som har störst erfarenhet av skadereglering avseende Konsultansvar – Detta är naturligtvis en mkt stor fördel för en arkitekt.

Arkitektförsäkringens nya premier från och med den 1 oktober 2017
Ansökningsblankett