Yrkes- och medlemstitlar - Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter erbjuder följande yrkestitlar:

  • Arkitekt SAR/MSA
  • Landskapsarkitekt LAR/MSA
  • Arkitekt SIR/MSA
  • Planeringsarkitekt FPR/MSA

För att få yrkestitel behöver du vara medlem i Sveriges Arkitekter och ha examen från arkitektutbildning (både kandidat- och masterexamen, yrkesexamen eller motsvarande) och dessutom efter examen ha minst två års yrkeserfarenhet, som måste vara förvärvad inom EU. Även du som saknar sådan examen men som kan visa att du genom en kombination av annan akademisk utbildning och yrkesverksamhet har förvärvat motsvarande kompetens, kan efter särskild prövning få yrkestitel.

Yrkestitel, ansökan och instruktioner, ifyllningsbar

Sveriges Arkitekters medlemstitlar

Enligt ett stämmobeslut 2018 tas medlemstiteln bort senast 2022. Som medlem i Sveriges Arkitekter äger du fram till dess rätt att använda medlemstiteln MSA (medlem i Sveriges Arkitekter). Titeln MSA får, beroende av medlemmens utbildningskategori, endast användas i någon av följande kombinationer:

  • Arkitekt MSA
  • Landskapsarkitekt MSA
  • Inredningsarkitekt MSA
  • Planeringsarkitekt MSA

Vad betyder förkortningarna efter titlarna?