Skapa mer engagemang i digitala workshops och möten - Sveriges Arkitekter


Kursledare Maria Cole från Hyper Island

Maria Cole är kursledare på digitala kursen Virtuell facilitering. Kursen, som är specifikt utformad för Sveriges Arkitekter av Hyper Island, ger deltagare bättre verktyg för att leda workshops och möten i digitala forum. Här berättar hon mer om kursens innehåll och delar med sig av ett tips!

Kan du berätta lite om Hyper Island?

Hyper Island är en en hub för lärande med 25 års erfarenhet av att skapa engagerande utbildningar och lärandeupplevelser med fokus på transformation. Vi examinerar fler än 500 studenter årligen och möter hundratals företag och organisationer varje år. Med hjälp av upplevelsebaserat lärande och team-utveckling möjliggör vi både personlig och professionell utveckling.

Jag har jobbat med Hyper Island i 12 år och är helt klart inte särskilt objektiv, men jag älskar den här platsen (både den fysiska och virtuella!) för dess totala uppmuntran till våga göra, att testa för att lära och att vara trygg i att med rätt verktyg kan vi hantera förändring och osäkerhet i världen.

Vad är virtuell facilitering?

Facilitering betyder ”att underlätta”. Syftet med facilitering är att effektivisera och utveckla organisationer genom att leda en grupp mot mål eller utveckling. När vi, som nu, jobbar mer och mer online och på distans behöver vi kunna skapa effektiva möten, workshops och processer som engagerar och motiverar. Vi måste bli effektivare när vi är tillsammans så att vi också har tid att göra jobbet utanför möten. Jag vet också att vi behöver få nya verktyg för att bygga relationer när vi är i ett virtuellt mötesrum.

Hur ser det digitala kursupplägget ut?

Det är snabbt och energiskt, man får uppgifter att göra, ensam eller i grupp, och sen pratar vi om tips och tricks, konkreta verktyg eller förhållningssätt att applicera för att bli ännu skarpare på det man just fick prova på. Så en salig blandning av inspiration, görande, testande, diskuterande och så lite, lite skoj.

Vad är en stor utmaning med att hålla en virtuell workshop?

Att hålla fokus och energi, att skapa engagemang och så tenderar det finnas en rädsla för antingen teknikstrul eller tystad. Eller båda.

Något tips du kan ge på hur en skapar engagemang bland deltagare i en virtuell workshop?

Jag har nog 100! Det bästa är dock att aldrig prata i mer än 10 minuter, och att blanda arbetssätt.


Anmäl dig till en kurs