Vinnare Trafikverkets arkitekturpris 2019 - Sveriges Arkitekter
Vinnare Trafikverkets arkitekturpris 2019 Angereds resecentrum. Arkitekt: Wingårdh arkitektkontor. Foto: William Gustavsson.

Vinnare Trafikverkets arkitekturpris 2019 Angereds resecentrum. Arkitekt: Wingårdh arkitektkontor. Foto: William Gustavsson.

Angered resecentrum

Arkitekt: Wingårdh arkitektkontor, ansvarig arkitekt SAR/MSA Gert Wingårdh.
Beställare: Västfastigheter.

Vinnare Trafikverkets arkitekturpris 2019 Angereds resecentrum. Arkitekt: Wingårdh arkitektkontor. Foto: William Gustavsson.

Vinnare Trafikverkets arkitekturpris 2019 Angereds resecentrum. Arkitekt: Wingårdh arkitektkontor. Foto: William Gustavsson.

Juryns motivering:

Angered resecentrum är ett identitetsskapande, tryggt nav i miljonprogrammets tidstypiska stadslandskap och en spretig trafikmiljö. Byggnaden genomsyras av hög kvalitet. Dess minimala fotavtryck och intrikata form ger maximal utdelning. Det engagerade samarbetet mellan arkitekten, unga Angeredsbor och beställaren är en föredömlig process som har resulterat i en originell, skimrande byggnad som är sprungen ur sin omgivning.

Jury 2019:

  • Johan Folkesson, Trafikverket, juryordförande
  • Pia Kjellgren Schönning, arkitekt SAR/MSA, Sweco
  • Johnny Lindeberg, arkitekt SAR/MSA
  • Ebba Matz, konstnär
  • Katharina Nyström, landskapsarkitekt LAR/MSA
  • Kent Wickström, landskapsarkitekt LAR/MSA