Vinnare Trafikverkets Arkitekturpris 2017 - Sveriges Arkitekter

E6 genom Världsarvet, sträckan Pålen-Tanumshede

Foto: Bert Leandersson

Juryns motivering: Vägens enkelhet och modellerade sträckning lyfter fram och visar landskapet och världsarvets unika natur och kultur. Samspelet mellan linjeföring och omgivning vittnar om förståelse för både landskapet och vägutformning. Rastplats Tanumshede skapar nyfikenhet hos besökaren och en önskan att förstå historien och leta sig vidare ut i landskapet.”

Foto: Bernt Leandersson

Beställare: Trafikverket genom Håkan Wennerström
Team arkitektur: landskapsarkitekt MSA Josefina Lenning (ansvarig) och Rune Andersson, Trafikverket, landskapsarkitekt LAR/MSA Katharina Nyström, arkitekt MSA Stephan Schumpp och Hans Wiktorsson, Ramböll, arkitekt SAR/MSA Staffan Rossing, RAK arkitektur, Aleka Karageorgopoulos, Vitlycke museum samt Henrik Nilsson, Skanska

Läs pressmeddelandet och ladda ned högupplösta bilder här

Vill du veta mer om den vinnande vägen, kontakta Josefina Lenning, tel 0702-331654