Vinnare Sienapriset 2018 - Sveriges Arkitekter

Jubileumsparken i Göteborg

Foto: Peter Kvarnström

Juryns motivering:
När kommunen bygger park är invånarnas medverkan och platsens förutsättningar en självklar utgångspunkt. Projektet visar betydelsen av att låta fler komma till tals när staden växer och att stödja framväxten av lokala grannskap. Landskapsarkitekturen blir en förändringsmotor som bidrar till social inkludering och framväxt av lokala ekonomier. Vinnaren är en inspirerande förebild för medborgardriven stadsutveckling och utforskar på ett innovativt sätt hållbarhetsbegreppet.

Foto: Peter Kvarnström

Arkitekt: Jessica Segerlund, Älvstranden Utveckling, arkitekt SAR/MSA Kristoffer Nilsson och landskapsarkitekt LAR/MSA Amelie Sandow, Göteborgs stad
Medverkande arkitekter för prototyper och delstudier: Akay, E.B. Itso, Le Balto, MYCKET, Mareld, Passalen, MUF Architechts, Raumlabor Berlin
Beställare: Älvstranden Utveckling, Göteborgs stad

Jury 2018:

Veronika Borg, landskapsarkitekt LAR/MSA
Anders Mårsén, landskapsarkitekt LAR/MSA
Lisa Diedrich, landskapsarkitekt och professor inom landskapsarkitektur
Jan Lang (ordförande), Starka Betongindustrier
Erik Simonsen, Betongindustrierna
Jurysekreterare: Anna Forsberg, landskapsarkitekt LAR/MSA