Vinnare Planpriset 2018 - Sveriges Arkitekter

Arkitekturprogrammet för Linköpings innerstad

Foto: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Juryns motivering:
Med en väl underbyggd, tydlig och brett förankrad argumentation kring samband mellan arkitektonisk kvalitet och hållbarhet ger vinnaren en inspirerande och trovärdig implementering av den nationella arkitekturpolitiken. Viktiga utgångspunkter är den arkitektoniska idén, det rumsliga sammanhanget och en genomtänkt strategi för ett bra resultat. Det innovativa planarbete som kommunen har genomfört motiverar mottagandet av Sveriges Arkitekters planpris 2018.

Ansvarig planarkitekt och upphovsperson: Arkitekt SAR/MSA Johanna Wiklander, dåvarande stadsarkitekt
Övriga medverkande: Adam Hörnedal, översiktsplanerare, Alexandru Babos, stadsantikvarie, Birgitta Hjelm, grafisk formgivare, arkitekt SAR/MSA Ylva Bengtsson, bygglovsarkitekt, planarkitekt FPR/MSA Erik Adolfsson, Mikael Klingefjord, exploateringsingenjör, Per Oldfeldt, infrastruktur, Liselotte Johansson, stadsträdgårdsmästare
Uppdragsgivare: Linköping kommun, landskapsarkitekt MSA Fanny Wahlqvist, översiktsplanechef, Muharrem Demirok, kommunalråd

Jury 2018:

Birgitta Lööf, arkitekt SAR/MSA
Caroline Dahl, planeringsarkitekt FPR/MSA
Ann Legeby, planeringsarkitekt FPR/MSA
Björn Adolfsson, arkitekt SAR/MSA
Carl Arnö, landskapsarkitekt LAR/MSA
Jurysekreterare: Pehr-Mikael Sällström, kompetensutvecklare på Sveriges Arkitekter