Vinnare Kasper Salin-priset 2018 - Sveriges Arkitekter

Ateljébostad, Gotland

Foto: Michel Bonvin

Juryns motivering:
En liten byggnad med säregen gestalt svarar med stor inlevelse på beställarens specifika önskningar. Resultatet är ett sinnrikt hus som genom stor variation av användningsmöjligheter, såväl privata som mer offentliga, är betydligt större än sina kvadratmeter. Som en experimentlåda innehåller huset oväntade lösningar och upplevelser, framdrivna ur en utforskande process. Ett sällsynt engagerat samarbete mellan arkitekt, byggherre och byggare har resulterat i en, från detalj till helhet, skickligt genomförd byggnad fylld av arkitektoniska kvaliteter.

Foto: Michel Bonvin

Ansvarig arkitekt: Anna Chavepayre, Collectif encore
Övriga: Allan Wahlby, byggnadsentreprenör
Beställare: Privat

Jury 2018:

Thomas Sandell, arkitekt SIR/MSA SAR/MSA (ordförande)
Ewa Westermark, arkitekt SAR/MSA
Johan Oscarson, arkitekt SAR/MSA
Beate Holmebakk, arkitekt NAL
Jurysekreterare: Tove Dumon Wallsten, arkitekt SAR/MSA