Vinnare Bostadspriset 2018 - Sveriges Arkitekter

Inspiration Rosendal

Foto: Daniel Pettersson

Juryns motivering: Projektets grundläggande ambition är att integrera bostaden med omgivningens rika utbud av mötesplatser och att ytterligare öka stadsdelens karaktär med dess utpräglat gemensamma sammanhang. Husets generösa rekreationsrum i flera plan, taklandskapets mötesplatser, grönska och träningsytor ger stora möjligheter till spontana möten. Byggnadsvolymen, konsekvent gestaltad inom ett repetitivt och välproportionerat modulsystem, rymmer nyskapande och skickligt utförda lägenhetslösningar.

Foto: Sara Brehmer

Ansvariga arkitekter: Christensen & Co Arkitekter genom arkitekt MAA Michael Christensen och arkitekt SAR/MSA Mikael Ahrbom
Team: Arkitekt MAA Andreas Michelsen, arkitekt SAR/MSA Peo Kulin, landskapsarkitekt LAR/MSA Kristina Ehrstedt, konstruktör Kurt Fransson och Mattias Tapper, totalentreprenör
Beställare: Gorgen Abrami och Henrik Svanqvist, Rosendal Fastigheter

Jury 2018:

Ingrid Reppen, arkitekt SAR/MSA (ordförande)
Kajsa Crona, arkitekt SAR/MSA
Susanne Ramel, arkitekt SAR/MSA
Peter Hulting, arkitekt SAR/MSA
Alf Orvesten, landskapsarkitekt LAR/MSA
Jurysekreterare: Sandra van Rooij Edfelt, arkitekt SAR/MSA