Vinnare av Planpriset 2019 - Sveriges Arkitekter
Vinnare av Planpriset 2019 Fokus Skärholmen. Foto: Tovatt Architects & Planners. (gatubilden foto: Nyréns)

Vinnare av Planpriset 2019 Fokus Skärholmen. Foto: Tovatt Architects & Planners.

Fokus Skärholmen

Fokus Skärholmen 2019 års vinnare av Sveriges Arkitekters Planpris. De mottog priset vid en högtidlig ceremoni under Arkitekturgalan på Konserthuset i Stockholm den 10 mars. Juryn prisar kommunens förmåga att med planeringens hjälp aktivt visa vägen mot en socialt hållbar stad.

– Fokus Skärholmen är ett exempel på hur bra det kan bli när flera förvaltningar jobbar med en tydlig ambition och tar med invånarna i lokala dialogprocesser. Det har gett kunskap att peka ut framtidens attraktiva lägen redan i dag och kraft att driva sin vision, säger tf förbundsdirektör Elisabet Elfström.

Vinnare av Planpriset 2019 Fokus Skärholmen. Foto: Tovatt Architects & Planners. (gatubilden foto: Nyréns)

Vinnare av Planpriset 2019 Fokus Skärholmen. Foto: Nyréns

Uppdragsgivare: Stockholms stad, projektchef: arkitekt SAR/MSA Karin Ahlzén, exploateringskontoret

Juryns motivering:

Med lika delar fokus och följsamhet visar Fokus Skärholmen vad som är möjligt när planeringen samlar kunskap om såväl platsen som människor som vill berika den. Projektet, eller som här processen, formar ett narrativ som både är samtida och ger momentum inför det som komma skall. Att använda de verktyg som planeringen erbjuder för att adressera skillnaderna i våra medborgares livsmiljöer kan göra världen bättre och är en nyckel till integration och hälsa.

Jury 2019:

  • Carl Arnö, landskapsarkitekt LAR/MSA
  • Ewa Wåhlin, arkitekt SAR/MSA
  • Claus Pedersen, planeringsarkitekt FPR/MSA
  • Enar Norvik, arkitekt SAR/MSA
  • Caroline Dahl, planeringsarkitekt FPR/MSA
  • Sekreterare: Eva Minoura

Nominerade till Planpriset 2019

Årets nominerade till Sveriges Arkitekters Planpris är fyra planer som angriper en angelägen fråga för att göra skillnad i samhället på djupet. De är framtagna av kommunerna i Lund, Kristianstad,…