Vinnare av Kritikerpriset 2019 - Sveriges Arkitekter
Vinnare av Kritikerpriset 2019 Leilani Farha och Fredrik Gertten. Foto: Janice D'Avila och Gerhard Jörén.

Vinnare av Kritikerpriset 2019 Leilani Farha och Fredrik Gertten. Foto: Janice D’Avila och Gerhard Jörén.

Filmare Fredrik Gertten och FN:s rapportör för bostadsfrågor Leilani Farha för dokumentärfilmen Push

Årets vinnare, Fredrik Gertten och Leilani Farha för dokumentärfilmen Push, har på ett konkret och angeläget sätt lyft en av vår tids mest brännande frågor, den om bostaden som rättighet. Vi lever i en tid då den globala finansekonomins aktörer allt mer styr både hur våra städer utformas och vem som kan bo i dem. Pristagarna visar hur dessa aktörers makt och inflytande har ökat, utan att vi insett allvaret. Människor drivs från hem och bostadsbristen ökar, samtidigt som nya områden byggs och renoveras för en allt mindre skara människor. Hemlösheten ökar samtidigt som hela kvarter kan stå obebodda, reducerade till investeringar. Bostadsbristens utmaningar genomsyrar hela samhället.

Genom film och samtal som medium visar årets vinnare på ett pedagogiskt sätt hur den globala fastighetsmarknadens dysfunktionella och destruktiva utveckling påverkar staden och dess invånare. Med återhållen vrede blottlägger de finansmarknadens och riskkapitalbolagens cyniska spel och dess förödande konsekvenser.

Med engagemang och oräddhet har de givit sig i kast med att synliggöra en av samtidens viktigaste och mest komplexa frågor, och samtidigt fått oss att förstå att denna ohållbara utveckling både bör och kan bekämpas. Ett hem är mer än en kapitaltillgång, och vi har alla både ett personligt och kollektivt ansvar för – och roll att spela i – att denna insikt omvandlas till handling. Årets pristagare sprider också hopp genom att visa att en enda person genom sitt stora engagemang och oförtröttliga arbete faktiskt kan göra skillnad.

Jury 2019:

  • Ana Betancour, arkitekt SAR/MSA
  • Mattias Kärrholm, arkitekt SAR/MSA
  • Sune Nordgren, curator
  • Katarina Rundgren, arkitekt SAR/MSA
  • James Taylor-Foster, journalist och curator
  • Sekreterare: Elisabet Näslund