Vinnare av Kritikerpriset 2016 - Sveriges Arkitekter

Arkitekterna SAR/MSA och författarna Laila Reppen och Cecilia Björk.

Laila Reppen och Cecilia Ström tog emot Kritikerpriset på Cirkus scen. Foto: Jonas Eriksson

Laila Reppen och Cecilia Björk tog emot Kritikerpriset på Cirkus scen. Foto: Jonas Eriksson

Arkitekterna och författarna Cecilia Björk och Laila Reppen mottar Sveriges Arkitekters Kritikerpris 2016. Priset går till den som gjort den bästa insatsen för att stärka ett initierat samtal om arkitektur och samhällsplanering. Juryn belönar författarduon för deras mångåriga arbete med att sprida kunskap om kulturhistoriska kvaliteter i vardagsarkitekturen.

Foto: Jonas Eriksson

Foto: Jonas Eriksson

Juryns omdöme
I en tid då skenande fastighetspriser och skriande bostadsbrist dominerar diskussionen är det viktigt att samtiden kan spegla sig i tidigare tiders tankar och praktiker. Det är mer angeläget än någonsin att ha ett kulturhistoriskt perspektiv som kan peka på långsiktigt hållbar arkitektur.

Kritikerpriset 2016 tilldelas arkitekterna och författarna Cecilia Björk och Laila Reppen för deras mångåriga arbete för att sprida kunskap om kulturhistoriska kvaliteter i vardagsarkitekturen. Detta arbete,­ en arkitekturpedagogisk gärning, har resulterat i en rad kunskapsmättade böcker. Genom sin samlade utgivning av Så byggdes husen (1983), Så byggdes staden (2000), Så byggdes villan (2009) och nu i år Tidstypiskt Arkitekturdetaljer i flerbostadshus 1880­1980 har de skapat ett värdefullt referensverk för så väl arkitekter som fastighetsägare. Det är också inspirerande läsning för en allmänhet som vill lära sig mer om den byggda miljön.

Genom ett brett och inkluderande tonfall, liksom tilltalande grafisk form, har böckerna värdefulla folkbildande kvaliteteter. De utgör en rik kunskapsbas för en allmänhet som genom en djupare förståelse för arkitekturen i sin omgivning kan få redskap för att aktivt ta del i beslutsprocesser och diskussioner om bevarande och hållbar utveckling.

Jury
Ola Broms Wessel, arkitekt SAR/MSA
Kerstin Elias, arkitekt A MSA
Elisabet Andersson, journalist
Örjan Wikforss, arkitekt SAR/MSA
Sara Meidell, journalist
Sekreterare: Elisabet Näslund


 

Vill du veta mer? Kontakta pressansvarig Elisabet Näslund, tel 076-136 77 33. Bilden är högupplöst; klicka på den för att förstora den och ladda ner. De får användas i redaktionella sammanhang med angivande av upphovsman.