Vill du vara med och påverka? - Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter Västra Götaland, SAVG, arrangerar föreläsningar och studiebesök för sina medlemmar samt initierar debatter om aktuella frågeställningar kring arkitektur, inredningsarkitektur, landskapsarkitektur och planering. Under de senaste åren har Sveriges Arkitekter Västra Götaland stått bakom många framgångsrika arrangemang: föreläsningar, samtalskvällar, studiebesök, kontorsrevyer och utställningar.

Varje ojämnt år delar föreningen även ut ett arkitekturpris till ett byggnadsverk, eller en grupp byggnader, som uppförts inom Västra Götaland under de tidigare två åren.

Valberedningen söker nu:

3-4 ledamöter till styrelsen mandatperioden 2018-2019.

10 stämmoombud samt 10 suppleanter, för att representera Sveriges Arkitekter Västra Götaland på Sveriges Arkitekters stämma i hösten 2018.

Du måste vara medlem i Sveriges Arkitekter och kan vara arkitekt, inredningsarkitekt, landskapsarkitekt eller fysisk planerare.

Är du intresserad? Kontakta valberedningen på savg.valberedning@gmail.com

Hör av dig senast 27e september om du är intresserad av att vara stämmoombud och senast 25e oktober om du är intresserad av att vara med i styrelsen.