Vi vill veta vad du tycker! - Sveriges Arkitekter

I dagarna mejlar vi ut den årliga medlemsundersökningen till ett antal av er drygt 13 000 medlemmar. Vad tycker du fungerar bra? Vad skulle du vilja se mer av och är det kanske någon speciell aktivitet eller verksamhet du saknar? Ta chansen att och svara – dina åsikter ger värdefullt stöd till vårt förbättringsarbete.