"Vi måste öka antalet utbildningsplatser" - Sveriges Arkitekter

Strax före jul 2016 kom en regeringsrapport om kompetensförsörjning i byggbranschen. Sveriges Arkitekter är i stora drag positiv till den, men till skillnad från utredarna anser branschchef Charlotta Holm Hildebrand att bristen på arkitekter kräver fler platser på arkitektprogrammet.

I en ny rapport konstaterar regeringens särskilda utredare att byggbranschen går på knäna och att det krävs fler arkitekter för att klara dagens byggtakt. Vad betyder rapporten för arkitektkåren, frågar reporter Rebecka Gordan:

– Att regeringen förstår hur stor bristen på arkitekter är och hur viktig arkitektens roll är i samhällsbyggnadsprocessen betyder jättemycket för oss. Frågan om fler utbildningsplatser berör många ministrar och därför är det bra om så många som möjligt blir medvetna om situationen, säger Charlotta Holm Hildebrand.

Läs hela artikeln i Arkitekten