Vi fortsätter jobba för dig – summering av första halvåret 2020 - Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter verksamhet kan liknas vid ett hus. På olika våningar gör man olika saker, samtidigt som husplanen hänger ihop i en och samma konstruktion som stöttar och utgör en helhet. Grunden är den fackliga våningen, som stöttar individen på arbetsplatsen, på branschvåningen jobbar vi med påverkansarbete och på professionsvåning driver vi arkitekturen framåt.

Nu närmar vi oss slutet på ett halvår där vi alla har ställts inför helt nya utmaningar. Vi har tvingats tänka om och tänka nytt. Coronapandemin har fördjupat den lågkonjunktur som vi såg komma och för att erbjuda medlemmarna så mycket stöd som möjligt har vi ställt om stora delar av vår verksamhet. Rådgivningen från förbundsjuristerna till anställda och företagare har fokus på frågor och problem kring krisen. Vår kommunikation har inriktats på att ge snabba svar på coronarelaterade frågor, både generella frågor och mer specifika fall. Vi har skrivit avtal om korttidsarbete med Innovationsföretagen, startat samarbete med TRR, Trygghetsrådet, och drivit frågor om stödpaket med andra Sacoförbund. Vad vi mer har gjort under coronakrisen kan du läsa här

En våning gör inte ett helt hus och det är tydligt hur enskild medlem, bransch och profession hänger ihop och stöttar varandra. LOU, lagen om offentlig upphandling, missbrukas när arkitektföretag har brist på uppdrag – vi har skrivit en debattartikel om hur arkitekttjänster reas bort i coronapandemin. Vi har uttalat oss kritiskt om en utredning om byggregler som missar boendes behov, mer positivt om förslaget till klimatdeklarationer för byggnader och med stor tillfredsställelse över regeringsuppdraget som stöttar offentliga byggherrar i upphandlingar. Vi har även tagit debatten med dem som vill förminska arkitektur till yta och pekat på nödvändigheten av arkitektens ökade inflytande för att öka kvaliteten i det som byggs. Det är bransch- och professionsfrågor som gynnar den enskilda medlemmen. Läs mer om hur vi tar ställning.

Pandemin och vad den för med sig är inte över när branschen drar igång igen efter sommaren. Vi fortsätter att se till att medlemmarna kommer så lindrigt undan som det går – både genom facklig rådgivning och genom kursverksamheten, som rustar arkitekten i karriären. För att få hjulen att börja snurra behöver branschen en statlig satsning på offentligt byggande, liksom insatser för klimatsmart arkitektur. Det är frågor vi kommer att driva framöver.

Vi har också den viktiga lönerörelsen framför oss, som skjutits upp från våren. Här kommer vi att stötta våra fackliga företrädare liksom enskilda medarbetare i löneförhandlingar. Andra händelser vi ser fram emot är branschrapporten som tar tempen på arkitektkonjunkturen och stämman, förbundets högsta beslutande organ, i slutet av november.

Jag hoppas att du som medlem känner att huset är öppet för just dig och att du kan vandra fritt mellan våningarna. Hoppas också att vi alla kan njuta av sommaren – det är vi värda!

Elisabet Elfström, t f förbundsdirektör för Sveriges Arkitekter, landskapsarkitekt LAR/MSA